Vándorgyűlés 2019 – Budapest

A Magyar Politikatudományi Társaság XXV. Vándorgyűlése
2019. június 14-15.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet

Részletes program

Felhívás

Az Európai Unió napjainkban több válságterülettel küzd – kötetek, tanulmányok és egyetemi kurzusok sora tárgyalja a pénzügyi válságot, a migrációs/menekültügyi problémákat, az Európai Unió intézményi és vezetési válságát, a Brexitet és még sorolhatnánk. Az EU válsága azonban nem önmagában álló probléma: kapcsolódik a politika más kontinenseken, más politikai rendszerekben és a tagállamokban is tapasztalható új jelenségeihez (a populizmus és a nacionalizmus előretörése, a pártrendszerek átalakulása, változó politikai kultúra, a nemzeti szuverenitás felértékelődése stb.).

A Magyar Politikatudományi Társaság 25., jubileumi Vándorgyűlése ezeket az európai és a kapcsolódó tagállami, valamint hazai politikai jelenségeket vizsgálja. 12, magyar és angol nyelvű szekcióban, összesen 26 panel és közel 100 előadás keretében tárgyaljuk a konferencia fő témájához kötődő kérdések mellett a politikai gondolkodás és a politikaelmélet, a választói viselkedés és a politikai szocializáció, a társadalmi mozgalmak és a civil társadalom, a kormányzás és a politikai vezetés, a közpolitika, a politikai kommunikáció általánosabb európai és hazai vonatkozásait, teret adva politika és jog határterületének, a tudományos módszertan kérdéseinek és a politikatudomány szakmai önreflexiójának is.

Szervezőbizottság:

Antal Attila
Arató Krisztina
Mándi Tibor (szakmai igazgató)
Pesti Sándor