Vándorgyűlés 2006 – Eger-Noszvaj

A Magyar Politikatudományi Társaság XII. Vándorgyűlése
2006. június 23-24.
Eszterházy Károly Főiskola

Részletes program

Felhívás

A kormányzás (governance) a politika egyik különleges és fontos területe. A közösségek közéletének megformálása és megszervezése az önkormányzástól a régiók és ország irányításán át a globális kormányzásig terjed, és az emberek változatos formákban gyakorolják. Jogilag szabályozott, de minden szinten politikai invenció, a kötött és a szabad cselekvés elegye. Léte szorosan összefonódik a pártküzdelmekkel; döntéshozó szerveit választási küzdelmekben lehet megszerezni és elveszíteni, valamint közvetít a pártharcok logikája és a szakpolitikák terepe között. A mindenkori kormányzás meghatározó módon befolyásolja a közösségek életét, ezért is kíséri a kormányzás módját és teljesítményét állandó értelmezés és értékelés. A kormányzás ugyanakkor nem egyenlő a kormányzati munkával (government), bár ez az egyik kitüntetett területe. A kormányzás minden olyan megoldást magába foglal, amely révén az emberek közös ügyeiket intézik. A kormányzásban tradíciók és értékek, külső és belső lehetőségek, eszmék és elképzelések, aktuális értelmezések és viták, a múlt eseményei és a jövő víziói egyaránt szerepet játszanak. A kormányzás a politika összetett területe.

Magyarországon a rendszerváltozás után kiépült a kormányzás új intézményrendszere, működnek az állampolitika különböző szervezetei. A közvéleményt is élénken foglalkoztatja a kormányzás; hazánkban a pártok mellett a kormányzás iránt nyilvánul meg a legnagyobb érdeklődés. Ugyanakkor nem szűnnek a kormányzás gondjai. A Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége ezért is fontosnak tartja, hogy a politológusok és más társadalomkutatók a társasága 2006 évi közgyűlésén megvitassák a kormányzás kérdését, amelyet vizsgálni kívánunk kormányzási területek mentén, valamint diszciplináris megközelítés alapján.

Szervezőbizottság:

Szabó Márton. szakmai igazgató
Körösényi András, az MPTT elnöke
Arató Krisztina
Boda Zsolt
Cieger András
Csizmadia Ervin
G. Fodor Gábor
Pálné Kovács Ilona
Pesti Sándor
Szabó Márton
Szente Zoltán
Török Gábor