Bibó István Emlékdíj

A Bibó István Emlékdíjat a Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége 2014. október 10-i ülésén alapította a magyar politikatudomány kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselőinek kitüntetésére. A Díj elődje az MPTT és a Bibó István Alapítvány által közösen megítélt Bibó István Díj.

A Bibó István Emlékdíj Alapítólevele és Szabályzata

  1. A Bibó István Emlékdíjat a Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége 2014. október 10-i ülésén alapította a magyar politikatudomány kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselőinek kitüntetésére. A Díj elődje az MPTT és a Bibó István Alapítvány által közösen megítélt Bibó István Díj.
  2. A Díj évente egy személynek ítélhető oda és nem osztható meg.
  3. A jelölt csak élő magyar állampolgár lehet. A Díjat csak egyszer lehet számára odaítélni. A korábbi Bibó-díjasok az új Díjat nem kaphatják meg.
  4. A jelölt díjazottá az ünnepélyes díjátvétel után válik.
  5. A Díj odaítélésének szabályai:

(a)      Díjazásra jelölni írásban, indoklással az MPTT tagjainak van joga az évente megadott határidőig. A jelölést az MPTT titkárságának vagy legkésőbb a díjat odaítélő elnökségi ülésen kell benyújtani, lehetőleg a jelölt elérhetőségének megadásával. A javaslatok száma nem korlátozott.

(b)     Az MPTT elnöksége, amennyiben határozatképes létszámban összeül, a beérkezett és a fenti követelményeknek megfelelő javaslatok közül egy vagy több fordulóban, titkos szavazással választja ki a díjazni szándékozott személyt. Minden elnökségi tagnak egy szavazata van.

(c)      Az első fordulóban legföljebb két személyre lehet szavazni, ennél több név megjelölése esetén a szavazat érvénytelen. Ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem kapja meg az egyszerű többséget, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül a második fordulóba, ahol az egyszerű többséget elnyerő jelölt válik díjazottá, amennyiben a Díjat elfogadja. Szavazategyenlőség esetén vita, majd újabb szavazás következik. Az eljárás az egyszerű többség megszületéséig folytatható.

(d)     Ha valamelyik elnökségi tag kerül a második fordulóba, a további szavazásban nem vehet részt.

(e)      Ha a díjazni szándékozott személy a Díjat nem kívánja elfogadni, a második jelölt automatikusan a helyére kerül, föltéve, hogy legalább egyszer megkapta a szavazatok legalább egyharmadát. Ennek híján az MPTT elnöke mérlegeli, hogy újabb elnökségi ülést hív össze, vagy a Díjat az adott évben kiadatlannak minősíti.

  1. A Bibó István Emlékdíj részei: díszoklevél és pénzjutalom. A pénzjutalom összegéről az elnökség dönt. A Díjat lehetőleg az MPTT decemberi közgyűlésén kell átadni, amennyiben erre nincs mód, a következő vándorgyűlésen. A díjazott joga, hogy rövid előadást tartson a Díj átvétele alkalmából egy általa választott témában. Kivételes esetben a Díjat a díjazott megbízottja is átveheti, ilyenkor az előadás elmarad. Az előadás szövegét az MPTT elnöke eljuttatja a Magyar Politikatudományi Szemle szerkesztőségébe és felkéri a szerkesztőséget az előadás megjelentetésére.

Díjazottak

2022. Szabó Andrea
2021. Valuch Tibor
2020. Hajnal György
2019. Stumpf István
2018. Kukorelli István
2017. Boda Zsolt
2016. Balázs Zoltán
2015. Bruszt László
2014. Greskovits Béla
2013. Ilonszki Gabriella
2012. Hankiss Elemér
2011. Pálné Kovács Ilona
2010. Szelényi Iván
2009. Bozóki András
2008. Tóka Gábor
2007. Szabó Máté
2006. Szabó Márton
2005. Kis János
2004. Enyedi Zsolt
2003. Lánczi András
2002. Kende Péter
2001. Kulcsár Kálmán
2000. Szalai Erzsébet
1999. Körösényi András
1998. Bayer József
1997. Ágh Attila
1996. Bihari Mihály
1995. Schlett István
1994. Schmidt Péter
1993. Gombár Csaba