Vándorgyűlés 2022 – Székesfehérvár

A Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlése

Székesfehérvár, 2022. június 9-10.

Budapesti Corvinus Egyetem

Az alapításának idén negyvenedik évfordulójához érkező Magyar Politikatudományi Társaság XXVII. Vándorgyűlésére a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusán kerül sor. A Vándorgyűlés központi témája a 2022. évi hazai országgyűlési választás és az azt körülvevő korszakos átalakulás, de a Társaság elmúlt kerek négy évtizede a magyar politikatudomány helyzetével való számvetésre is alkalmat ad.

A magyar választás tágabb környezetében számos jel utal arra, hogy nem alaptalan nagyobb horderejű változásokról beszélni. A politikatudomány éppen csak elkezdte felmérni a pandémia jelentette globális hatásokat, amikor az ukrajnai háború egy újabb válságot teremtett, gyökeresen megváltoztatva a hazai választás körülményeit is. Az európai országok közeli választásainak trendjeiből az is látható, hogy mind a baloldal erőviszonyai, mind a jobboldal hangsúlyai változóban vannak. Általánosságban is egyre inkább jellemző, hogy a választásoknak nem csupán a kormányzás iránya, hanem a rezsimek fennállása is tétjévé válik, miközben a demokrácia határai, mint mindig, vitatottak, a határviták pedig korszakos jelentőségűnek látszanak. Vajon valóban van-e korszakos jelentősége, világosan megragadható iránya az intézmények és a politikai vezetők kapcsolatát jellemző elmozdulásnak? Fontosabbá válnak-e a politika alakításában a képviseleti intézményeken túli mozgalmak? Milyen választ ad az Európai Unió a korszakváltásra, és egyáltalán az uniótól vagy a tagállamoktól érkezik-e ez a válasz? Vajon az erősödő politikai polarizáció immár nem csupán a politikai cselekvők gyakorlatára, de a mind konfliktusosabbá váló eszmékre is kiterjed? Végül, az egyre erősebben konfliktusosnak látszó nemzetközi környezet a belpolitikákra is hasonló hatást gyakorol?

A konferencia idején már látható és megvitatható lesz, hogy milyen értelemben illeszkedik ezen átfogó trendekhez a hazai országgyűlési választás eredménye. A konferencia szervezői várják az előadásokat a választói magatartás, a kampány, a választási rendszer működése kapcsán, de a konferencia szívesen fogad minden olyan eladást, amely a hazai és nemzetközi trendek politikai, történeti, gazdasági, globális szempontú megközelítésére vállalkozik, és a korszakváltás problémájában is tágabb perspektívát kínál. Ennek mentén és hagyományaihoz híven a Vándorgyűlés teret kínál a hazai politikatudományi kutatások szélesebb köre számára.

Részletek: FELHÍVÁS (PDF)

Információ: vgy2022@uni-corvinus.hu

A konferencia honlapja, részletes információk: LINK

Absztraktfüzet: PDF