Vándorgyűlés 2012 – Veszprém

A Magyar Politikatudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése
2012. június 22-23.
Pannon Egyetem

Részletes program

Felhívás

A Magyar Politikatudományi Társaság éves vándorgyűlése minden esztendő legnagyobb politikatudományi rendezvénye. Az elmúlt években megerősödött az a tendencia, hogy a vándorgyűlések tematikailag fókuszáltabbak legyenek, természetesen úgy, hogy a szakma egyes részterületei – a politikaelmélettől a politikai szociológiáig, a regionalizmustól, helyi politikától a szakpolitikákig – a saját szempontjaikat egyenrangúan megjeleníthessék. Ezt a célt szolgálta és szolgálja a találkozó szekciókba szervezése. Tudományágunk sajátossága azonban az is, hogy a ’célpont gyorsan mozog,’ így az éves konferencia keretében legalább néhány fontos változás elemzésére feltétlenül lehetőséget kell adnunk. Idén a választási rendszert ítéltük ilyennek.

A 2012-es szakmai találkozó fő témája azonban – 2006-hoz hasonlóan – a kormányzás kérdésköre. Az egyes szekciók címe és annak kifejtése pontosabban is megjelöli a tudományterületek várható érdeklődési súlypontjait, ezért itt csak arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a tematikai fókuszálás egyúttal az interdiszciplinaritás felé történő nyitás is, hiszen a kormányzáshoz kötődő problémákkal más társadalomtudományok, mindenekelőtt a közgazdaság-tudomány, továbbá a szociológia, a közszolgálat-közigazgatás-tudomány és a jogtudomány is behatóan foglalkoznak. A 2012-es vándorgyűlés egyik célja ez, tehát a korábban már megindult interdiszciplinarizálódás további erősítése.

A vándorgyűlésen az országos és a helyi választási rendszer átalakításának következményeit is meg kívánjuk vizsgálni. Ez a téma jelentős közérdeklődésre tart számot, s egy erre szervezett szekció a Társaság közéleti céljait is jól szolgálja.

Végül a 2012-es vándorgyűlés újdonsága lesz a poszterszekció, amely tematikailag teljesen nyitott, de szakmailag kontrollált műfaj, elsősorban a fontos, érdekes, de a vándorgyűlés fókuszából kieső témák és szerzőik számára nyújt bemutatkozási, megjelenési lehetőséget.

A konferencia szakmai igazgatója Balázs Zoltán (zoltan.balazs@uni-corvinus.hu)