Vándorgyűlés 2008 – Eger

A Magyar Politikatudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése
2008. június 27-28.
Eszterházy Károly Főiskola

Részletes program

Felhívás

A Magyar Politikatudományi Társaság kiemelkedő eseménye az évről évre megrendezett Politológus Vándorgyűlés. Ezeknek a tudományos konferenciáknak nem titkolt szándéka, hogy a politológus szakma/hivatás művelői és kedvelői számára terepet biztosítsanak munkájuk, eredményeik bemutatására.

A Politológus Vándorgyűlések mindig egy adott téma feldolgozására vállalkoznak.

Lassan húsz évvel vagyunk a rendszerváltozás után, vagy ahogy néha fogalmazzuk; húsz éve élünk demokráciában. Ezt akár történelmi időnek is mondhatjuk, mindenestre ahhoz elegendő, hogy kellő állampolgári és tudományos tapasztalatunk legyen a demokratikus politikai rendszer hazai természetéről és működéséről.

A demokrácia számtalan fontos kérdéssel szembesítette a politológus szakmát, számtalan izgalmas problémát vetett fel számunkra. Kezdetben a demokratikus átmenet történelmi pillanatát, amikor is a politikai intézmények megalapozása, a politikai kultúra átalakulása, a demokratikus politikai gyakorlat kereteinek és technikáinak megismertetése volt napirenden. Később a hangsúly átkerült a kialakuló demokratikus politikai rutin nyomon követésére, kritikai elemzésére. Napjainkban pedig már bizonyos távlatból tudjuk szemlélni egykori tudásunkat és tudatlanságunkat, utópiáinkat, illúzióinkat és megalapozott elvárásainkat, a tudományban is. Sokan érezték, érzik eközben úgy, hogy a demokrácia távol van az optimális berendezkedéstől. Minden bizonyára igazuk van, ezzel együtt is demokráciában élünk, amely meghatározza életünket és kutatói érdeklődésünket, s ez teszi igazán eleven kérdéssé a demokrácia dilemmáit a politikatudomány művelői számára.

Meghirdetett témáink erre a gazdagságra, a demokrácia által felvetett elméleti és gyakorlati kérdések változatosságára és egzisztenciális jelentőségére rímelnek. Azt reméljük, a Vándorgyűlés különféle szekciói és paneljei megfelelő teret nyújtanak arra, hogy felvonulhasson a hazai demokráciakutatás minden fontosabb témája, iskolája. Bízunk abban, hogy a konferencián szóba kerülnek a legfontosabb kérdések a politikaelmélettől és eszmetörténettől kezdve, a jogi, szervezeti ügyeken át, a demokratikus politika szub- és szupranacionális szintjéig, s az állampolgárság és demokrácia kapcsolatának dilemmájáig egyaránt.

Szervezőbizottság:

Körösényi András, az MPTT elnöke
Szabó Márton, a konferencia szakmai igazgatója
Ráczné dr. Horváth Ágnes, a konferencia szervezési igazgatója