Kolnai Aurél-díj

Az év politikatudományi publikációjáért

  1. A Kolnai Aurél-díjat Magyar Politikatudományi Társaság (MPT) hozta létre, és évente adja ki az előző naptári év legjobb magyar politikatudományi publikációja szerzőjének.
  2. A díjat nem lehet megosztani több mű között, de többszerzős mű esetén minden szerzőnek jár. A díjat egy szerző több alkalommal (tehát több évben) is elnyerheti.
  3. A díj odaítélése szempontjából politikatudományi publikációnak minősül elsősorban az akadémiai publikáció kritériumait teljesítő könyv, valamint a könyvrészlet és a szakma által jegyzett szakfolyóiratokban, illetve társadalomtudományi folyóiratokban publikált tanulmány.
  4. A díj odaítélése szempontjából a magyarul írt és publikált tudományos publikációk veendők figyelembe.
  5. A díj odaítélésének szabályai:

(1) Az Elnökség minden év végén, az éves közgyűlés előtt létrehoz egy háromtagú ad hoc bizottságot az év politikatudományi publikációinak áttekintésére. Az ad hoc bizottság tagjait az MPT tudományos fokozattal rendelkező tagjai közül kell felkérni. Az ad hoc bizottság mindhárom tagját különböző tudományos műhelyből (egyetemek, intézetek) kell kiválasztani, és nevüket az év végi közgyűlésen a tagság tudomására kell hozni. Az ad hoc bizottság legalább egy tagja nem lehet egyben az MPT elnökségének is a tagja.*

(2) Az MPT bármely tagja tehet írásos javaslatot az Év Politikatudományi Publikációjára az ad hoc bizottság tagjai számára az évente megadott határidőig.

(3) Az ad hoc bizottság kiválaszt legalább három és legfeljebb hat, általa legjobbnak tartott publikációt az előző év politikatudományi irodalmából, és azt írásban, sorrend feltüntetése nélkül, kellő időben (legalább három héttel az elnökségi ülés előtt) az Elnökség elé terjeszti. Ezzel az ad hoc bizottság megszűnik.

(4) Az Elnökség az ad hoc bizottság javaslatát elnökségi ülésen érdemben megvitatja, és titkos szavazással határoz az év legjobb politikatudományi publikációjáról. Szavazategyenlőség esetén megismételt titkos szavazás dönt a legtöbb szavazatot kapott publikációk között. Ha ismét szavazategyenlőség alakul ki, az elnök szavazata dönt. Az elnökségi ülésről távolmaradó elnökségi tagok a szavazásban nem vesznek részt, de álláspontjuk előzetes írásos kifejtésével hozzájárulhatnak a vitához. Az érvényes döntés feltétele az elnökségi ülés határozatképessége.

(5) A díj átadására az éves vándorgyűlésen (szakmai napon) kerül sor.

(6) Aki egy adott évben az ad hoc bizottság tagja volt, legkorábban csak két év múlva lehet ismét a bizottság tagja.

* Az elnökségi tagság nem zárja ki az ad hoc bizottságban való részvételt, de nem fordulhat elő az, hogy az ad hoc bizottság csak az elnökség tagjaiból áll. Az ad hoc bizottság tehát létrehozható nem elnökségi tagok, illetve egy, vagy két elnökségi tag részvételével.

Díjazottak

2024. évi díjazott: Oross Dániel

Demokratikus innovációk és a magyar pártok (Akadémiai Kiadó, 2023)

2023. évi díjazott: Kováts Eszter

Genderőrületek Németországban és Magyarországon (Napvilág Kiadó, 2022)

2022. évi díjazott: Horváth Attila

A verseny változatai – A visegrádi országok pártrendszerei 1990-2020 (Gondolat Kiadó, 2021)

2021. évi díjazott: Körösényi András, Illés Gábor és Gyulai Attila

Az Orbán-rezsim – A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata (Osiris, 2020)

2020. évi díjazott: Patkós Veronika

Szekértáborharc – Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről (TK PTI – Gondolat Kiadó, 2019)

2019. évi díjazott: Nagy Levente

A többség (ki)választása (Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018)

2018. évi díjazott: Kis János

A politika mint erkölcsi probléma (Pesti Kalligram Kft., 2017)

2017. évi díjazott: Róna Dániel

A Jobbik-jelenség – A Jobbik Magyarországért Mozgalom térnyerésének okai (Könyv&Káté, 2016)

2016. évi díjazott: Horváth Szilvia

Demokrácia és politikai közösség. (NKE Szolgáltató Kft., 2015.)

2015. évi díjazott: Sebők Miklós

Hatalom szabályok nélkül (MTA TK PTI – Új Mandátum, 2015)

2014 évi díjazott: Boda Zsolt

Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában. (Argumentum, 2013)

2013 évi díjazott: Mándi Tibor

Ideológia és hagyomány (Századvég, 2012)

2012 évi díjas: Szabó Márton

Politikai episztemológia ( L’Harmattan, 2011)

2011 évi díjas: Szűcs Zoltán Gábor

Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989-1993 (L’Harmattan, 2010)

2010 évi díjas: Hajnal György

Újszerű kudarcmechanizmusok a magyar közpolitika világában (Politkatudományi Szemle, 2009)

2009 évi díjas: Pálné Kovács Ilona

Helyi kormányzás Magyarországon (Dialóg Campus, 2008)

2008 évi díjas: Balázs Zoltán

Politikai értékelmélet  (L’Harmattan, 2007)

2007 évi díjas: G. Fodor Gábor és Schlett István

Lú-e vagy szobor? (Századvég, 2006)

2006 évi díjas: Egedy Gergely

Brit konzervatív gondolkodás és politika  (Századvég, 2005)

2005 évi díjas: Boda Zsolt

Globális ökopolitika  (Helikon, 2004)