Vándorgyűlés 2010 – Szeged

A Magyar Politikatudományi Társaság XVI. Vándorgyűlése
2010. június 18-19.
Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszék

Részletes program

Felhívás

A magyar demokrácia az utóbbi években eddig nem tapasztalt kihívásokkal néz szembe. A rendszerváltozás utáni első tizenöt évben sokszor felemlített stabilitás (a kormányok nálunk kitöltik a parlamenti ciklusokat, nem merül fel előrehozott választás, az éles politikai küzdelmek szereplői legalább a játékszabályokat illetően tudnak közös álláspontra jutni, az „utcai politizálás” is alapvetően demokratikus-jogállami keretek között zajlik stb.) mostanra megrendülni látszik. Nyílt politikai konfliktus az államfő-választásnál, kormányválságok, felbomló koalíciók, miniszterelnök-cserék lemondással és konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, kisebbségi kormányzás, utcai zavargások, éles etnikai konfliktusok – a magyar demokrácia egymásra torlódó jelenségei. Mindeközben politikai pártok jönnek létre a „semmiből” és érnek el választási sikereket, mások felmorzsolódnak és eltűnni látszanak, a szilárdnak hitt bipoláris pártstruktúra politikai erőegyensúlya felbillenőben van, a „politikai kompasz” zavarodottan forog körbe, a pártküzdelmek új dimenziói nyílnak meg, hagyományos eszközök (mint a népszavazás) új szerepet kapnak, erős civil mozgalmak és szerveződések bontakoznak ki.

Közben viharos gyorsasággal válik a pénzügyi válság az egész világot megrázó gazdasági recesszióvá, melynek értelmezése és kezelése kapcsán szerte a világban gyökeresen eltérő gazdasági és politikai koncepciók rajzolódnak ki. Vannak, akik az állami szerepvállalás fokozásában, mások éppen annak visszaszorításában vélik megtalálni a megoldást, de felmerül az is, hogy e hagyományos dilemmán túllépve, új paradigmákban kell gondolkodni és cselekedni.

Itthon is egyre gyakrabban halljuk: az elmúlt húsz év átmeneti időszak volt, melynek tanulságai alapján itt az ideje egy új alapokon és elveken működő – akár más kormányformában/államformában megtestesülő – demokratikus rendszer kialakításának. Esély látszik arra is, hogy a következő választás megteremti az alkotmányozáshoz illetve a „kétharmados” törvények módosításához szükséges parlamenti felhatalmazást. Mások viszont úgy látják, hogy a közelmúlt számunkra szokatlan fejleményei más országokban a demokrácia „normál üzemmódjához” tartozó jelenségek, amelyek kezelhetőek a magyar politikai berendezkedés jelenlegi keretei között is.

Mindezek a dilemmák szakmánk számára is komoly kihívásokat jelentenek. A szervezők célja, hogy a következő vándorgyűlés – a 2010-es választások után, amikor néhány mai feltételezés már igazolódni fog vagy cáfolatot nyer – alkalmat adjon a jelzett kérdésekben kialakult, a nyilvánosság különböző, de gyakran egymással nem érintkező fórumain jó ideje jelen lévő tudományos álláspontok megtermékenyítő vitájára.

Szervezőbizottság:

Fábián György, szakmai igazgató
Kovács László Imre, szakmai igazgató
Soós Edit, szervezési igazgató
Molnár Judit, szervezési igazgató