Vándorgyűlés 2024 – Pécs

A Magyar Politikatudományi Társaság XXIX. Vándorgyűlése

Pécs, 2024. május 16-17.

Pécsi Tudományegyetem BTK, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

A kelet-közép-európai országoknak évszázados vágya volt, hogy felzárkózzanak Európához. A rendszerváltás egész folyamatának az európai uniós csatlakozás törekvése volt a hajtóereje. Az eredménye ismert, hiszen 2004. május 1-jén került sor az EU történetének legnagyobb bővítésére Athénban. Magyarország mellett Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia írta alá a Csatlakozási Szerződést. Az új tagállamok számára ezzel megnyíltak a fejlődés és felzárkózás útjai, a csatlakozás szabaddá tette a határok átjárását, néhány év múlva lehetővé vált a nyugat-európai munkavállalás, továbbá az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Mára a 27 tagállamot magába foglaló Unióhoz hamarosan újabb államok csatlakozhatnak, az integrációs folyamat nem áll le.
A vándorgyűlés tematikus választása ezért az európai integráció, hiszen az elmúlt 20 esztendő alkalmas arra, hogy mérleget vonjuk, értékeljük a kialakult helyzetet. Vajon mi és hogyan változott belépésünk óta?
A konferencia célja tehát nem lehet más, mint az európai integráció jelenlegi folyamatainak megvitatása, valamint az EU előtt álló kihívások és lehetőségek elemzése. A konferencia reflektálni kíván azokra a geopolitikai, társadalmi, gazdasági és jogi kihívásokra melyek jelenleg az Európai Uniót és tágabb értelemben Európát és a globális világot jellemzik. Így nem kerülhetők meg olyan kérdések, mint az EU a háború okozta többdimenziós válságra történő reakciója vagy az uniós szakpolitikák részletesebb vizsgálata úgy, mint a migráció és menekültügy, a közös kül-, biztonság és védelempolitika, az energia-, a szomszédság-, a fejlesztési vagy éppen a bővítési politika.

A szervezők a fenti kérdésekhez kapcsolódóan várják a politikatudomány és határterületei képviselőinek jelentkezését a demokrácia- és politikaelmélet, politikai kommunikáció, választások, választói magatartás, önkormányzatiság és civil szervezetek, politikai rezsimek és politikai vezetés, pártok és pártrendszerek, közpolitikai folyamatok és trendek, a nemzetközi politika és biztonság, az európai uniós szakpolitikák és döntéshozatal témakörökben, remélve, hogy a konferencia révén közelebb kerülhetünk az Európai Unió helyzetének jobb megértéséhez, az előtte álló kihívások és azok következményeinek nyomán kialakult kivételes időszak politikai jelenségeinek megértéséhez.

A konferencia programja: LINK

A konferencia honlapja: LINK

Felhívás – magyar (rövid): LINK
Felhívás – magyar (részletes): LINK
Felhívás – angol (rövid): LINK
Felhívás – angol (részletes): LINK


Igazolások a konferencián való részvételről:
– szekcióvezetők számára: LINK
– előadók számára: LINK