Vándorgyűlés 2007 – Pécs

A Magyar Politikatudományi Társaság XIII. Vándorgyűlése
2007. június 22-23.
Pécsi Tudományegyetem

Részletes program

Felhívás

A politika a huszadik században képlékeny területté vált. Egyrészt folyamatosan változnak a szervezetek s az intézmények, másrészt képlékenyek a politikai közösségek is, amelyekhez az egyén tartozik. Nemcsak a politika mibenléte vált kérdésessé, hanem az is, hogy az egyéneknek milyen identitása van. Ennek következtében a politikai tevékenység egyik kitüntetett területe a politika értelmezése és definiálása, a politikai azonosságok és különbségek rögzítése. A politika mindig is nagy identitáscsaták területe, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy vannak különböző szervezetek és közösségek, amelyekhez az egyén valamilyen módon és mértékben kötődik, hanem az identitás elsősorban a politika egészének értelmezése és alakítása. Az identitás egyszerre szól a dolgok természetéről, arról, hogy miként lehet róluk tudáshoz jutni, továbbá arról, hogy az egyén miben vehet részt, mit tehet és hogyan gondolkodik a politikáról. A politikai identitásoknak tehát komoly tétje van, jelenségei pedig a politika állapotáról és a politizálás alapvető vonásairól tudósítanak bennünket.

Magyarországon elmúlt bő másfél évtizedben jelentős identitásküzdelmek zajlottak: a rendszerváltozás és az azt követő idő a magyar történelem egyik nagy elhatárolódási és önazonosság keresési időszaka volt. A közvéleményt ma is élénken foglalkoztatják az identitás kérdései: mi a nemzet, milyen a pártok ideológia arculata, mit tekintünk egyáltalán politikának, mire szavazunk, mi az Európai Unió, mit jelent a választók lokális kötődése, és így tovább. Ezek, és más hasonló jelenségek, a közgondolkodásban többnyire a politika válságaként és a politika nehezen értelmezhető vonásaként jelennek meg. A Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége ezért is fontosnak tartja, hogy a politológusok és más társadalomkutatók a társaság 2007 évi közgyűlésén megvitassák az identitás és a politikai tudás kérdését.

Szervezőbizottság:

Szabó Márton, szakmai igazgató
Szűcs Zoltán Gábor, titkár
Balázs Zoltán
Csizmadia Ervin
Gazdag Ferenc
Kántor Zoltán
Karácsony Gergely
Kéri László
Nizák Péter
Pálné Kovács Ilona
Szabó Ildikó
Szabó Máté
Vida István
Zentai Viola