2006 évi díjas: Egedy Gergely

A MPTT Elnöksége a 2006 évi Kolnai Aurél-díját Egedy Gergelynek ítélte a „Brit konzervatív gondolkodás és politika” című, a Századvég kiadónál megjelent könyvéért.

Egedy Gergely könyve a XIX-XX. századi brit konzervatív politikai gondolkodás történetének átfogó monográfiája. E minőségében hazánkban úttörő jellegű munka, de a nemzetközi szakirodalomban sem akad sok párja. A mű arra törekszik, hogy a politikatörténet Szküllája és a politikai filozófia Kharübdisze között haladva tekintse át  – Schlett István kifejezésével szólva – a „politikában szerephez jutó gondolkodás” brit konzervatív történetét. Ezt a megközelítést és módszert a szerzőnek sikerült mindvégig betartania, ami a könyv legfontosabb sajátossága és egyben legnagyobb értéke. Egyúttal tovább erősíti a történeti-politológiai megközelítés relevanciáját a pozitivista történettudomány és a politikai filozófia illetve az eszmetörténet mellett.

A könyv imponáló mennyiségű elsődleges forrásra és másodlagos szakirodalomra támaszkodva, alapvetően a történeti kronológiát betartva, átláthatóan tagolva tekinti át a brit konzervativizmus áramlatait, az általuk felvetett problémákat, és a rájuk adott – olykor igen eltérő – válaszokat. Minthogy a konzervatív politikai gondolkodás átfogó történetéről van szó, a könyvben ismertetett és elemzett szövegek között egyaránt találhatók politikusi beszédek, megnyilatkozások, és politikaelméleti, politikai filozófiai fejtegetések, ez utóbbiak is azonban az adott kor konkrét történeti-politikai- és társadalmi kontextusába ágyazva.

Külön erénye Egedy Gergely művének, hogy új szemléletű megközelítésmódja, a tudományos igényessége és a rendkívüli alapossága mellett stílusa kellemes olvasmánnyá teszi.  Noha a könyvből kiérezhető egyfajta érzelmi kötődés a konzervativizmus értékvilágához, sőt Egedy Gergely a thatcherizmussal szembeni ellenérzéseit sem rejti véka alá, ez nem veszélyezteti a munka tárgyilagosságát. A szerző ugyanis rendelkezik a dolgok „kívülről látásának” – egy társadalomtudós számára elengedhetetlen – képességével.

Mindezek alapján úgy érzem, hogy  a 2006 évi, azaz a második alkalommal megítélt Kolnai Aurél díj méltó helyre kerül.

A Bíráló Bizottság és a Társaság Elnöksége nevében is gratulálok Egedy Gergelynek szép munkájához és a Kolnai-díjhoz.

(Körösényi András, az MPTT elnöke)