2011 évi díjas: Szűcs Zoltán Gábor

Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989-1993. Budapest: L’Harmattan, 2010.

Szűcs Zoltán Gábor magyar nyelvet és irodalmat, esztétikát és összehasonlító irodalomtörténetet is tanult, doktori címét azonban már politikatudományban szerezte, méghozzá az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Jelenleg az Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetének tudományos munkatársa, emellett a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének egyetemi tanársegédje. Szerkesztője továbbá a Századvég társadalomtudományi folyóiratnak, a Miskolci Politikatudományi Évkönyvnek és a [posztmodern politológiák] könyvsorozatnak.

A díjazott mű a szerzőnek a 2010-ben megvédett disszertációjára épül, amely munka már a védés során is komoly szakmai elismerésben részesült. A könyv a rendszerváltozás eseményeinek eddig nem vizsgált területét elemzi igen gazdag empirikus anyagon, s meggyőzően mutatja be, hogy a korabeli viták miként alakították a születő demokratikus magyar köztársaság politikai struktúráját. A mű a historizáló beszédmód vizsgálata segítségével  vázolja fel az új politikai rendszer legitimációját célzó kísérleteket valamint az egyes kifejezések, szókapcsolatok és retorikus gesztusok formájában megjelenő világképek versengését. A kötet segít eligazodni közelmúltunkban és meggyőzően demonstrálja, hogy a diskurzus-analízis módszertana hogyan tud hozzájárulni bonyolult politikai viszonyok, folyamatok és szerkezetek elemzéséhez.