2012 évi díjas: Szabó Márton

Szabó Márton Politikai episztemológia című könyve egy különösen ambiciózus kötet. Szemléletmódot, kutatási programot és elemzési keretet egyaránt kínál az olvasónak. A politikai ismeretet és tudást „nyilvánosan és nyelvi formákban létező eszmei realitás”-ként fogja fel. A könyv alapvető állítása szerint a politika tényei a megismerés által létrehozottak, azaz értelmezettek, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni elemzésükkor.

A könyv problematikájának számos előzménye van a szerző életművében. A Politikai tudáselméletek című kötet a politika és tudás viszonyának néhány klasszikus megközelítésmódját mutatta meg történeti összefüggésekbe ágyazva, A diszkurzív politikatudomány alapjai szűkebb fókuszú volt, mert egy konkrét politikatudományi irányzat néhány kulcskérdését járta körül; a Politikai idegen a gyakorlatban próbálta demonstrálni, hogy a politika milyen más arcát mutatja, ha a jelentésesség felől kiindulva írjuk le. A Politikai episztemológia ezek közül a legnagyobb szabású, monografikus vállalkozás, amely visszatér az egész vállalkozás alapkérdéséhez, a megismerés-problémához és annak átfogó elemzésére tesz kísérletet. A kötet összekapcsolja a hermeneutikai filozófia hagyományát a politikatudomány klasszikus munkáival, beemelve egy sor történettudományi, irodalomelméleti, esztétikai elméletet is.

Mindenkinek melegen ajánlom.

Enyedi Zsolt