2010 évi díjas: Hajnal György

A Kolnai díjat általában egy kiváló könyv megjelentetéséért kapja a szerző, ez esetben azonban tanulmányért járt a díj. A publikáció a Politikatudományi Szemlében jelent meg, címe „Újszerű kudarcmechanizmusok a magyar közpolitika világában” volt. Hajnal György ebben a tanulmányban széleskörű irodalmat használt fel, figyelembe vette a tranzakciós költségek elméletét, a kulturális és kognitív korlátok, a bürokrácia logikája, valamint az érdekcsoportok befolyásának irodalmát. Olyan eseteket, kormányzati  kezdeményezéseket vizsgált, melyek csak veszteseket produkáltak. Rámutatott a döntéshozók személyes érdekeinek, a jogállamiság vadhatásainak valamint a végrehajtó apparátusok közti alkuknak a negatív hatására. A tanulmány sikeresen párosított elvont elméleti kereteket és konkrét esetleírásokat, számos új szemponttal járulva hozzá a téma irodalmához.
Hajnal György a Corvinus Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Éveken át az ECOSTAT osztályvezetőjeként dolgozott, jelenleg a Corvinus-on tanít. Részt vesz, vezető kutatóként, a European Science Fund nemzetközi kutatásaiban, szakértőként szerepel számos, például Koszovó adminisztrációjával, drogpolitikával illetve az egyetemi közigazgatási képzés reformjával kapcsolatos projektben. Több kötetnek társzerzője, így például a Public management reforms in Central and Eastern Europe címűnek. Tanulmányai megjelentek jelentős kiadók, így például a Routledge, kiadásában. A leggyakrabban a Vezetéstudmányban publikál.