2009 évi díjas: Pálné Kovács Ilona

A díjazott könyv témája nem áll a hazai politikatudományi érdeklődés középpontjában. A helyi politika kutatások, Európa más országaihoz, és különösen az Egyesült Államokhoz képest, hazánkban kevesebb figyelmet kaptak a politikatudósok részéről. Holott, idézzük csak fel, a politikatudomány egy sor klasszikus munkája a helyi, városi vagy regionális politikával foglalkozott. Például az eszmetörténet klasszikusai közül ide tartozik Alexis de Tocqueville „Az amerikai demokrácia” című munkája; vagy a modern politikatudományi irodalmából például Robert Dahl „Who Governs?” című, a new haven-I városi politikát leíró könyve, ami az empirikus pluralizmus alapmunkája. Ide tartozik Robert Putnam „Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy” (1993) című könyve, ami sok évszázadon átívelő helyi – polgári vagy republikánus – hagyományok mai jelentőségét tárja fel, vagy Tilo Schabert „Boston Politics” c. könyve (1989) amely a polgármesteri hatalom empirikus leírására törekvő, de annak mégis inkább antropológiai-filozófiai elemzése. Ezek a művek arról adnak tanúbizonyságot, hogy a nagy, klasszikus kérdéseket gyakran éppen a kis, helyi politika kutatásával lehet megragadni.

Magyarországon Pécsett jött létre egy olyan kutatócsoport, amely a politika területi dimenziójának szenteli elsősorban figyelmét. Pálné Kovács Ilona ennek alapítója, szervezője. Sokat tett azért, hogy nálunk is elismerést nyerjen ez a szakterület, pl. itt működik az egyetlen magyarországi helyi kormányzással, regionális politikával foglakozó doktori iskola. Persze, mindennek semmi köze nincsen a Kolnai díjhoz, legalábbis közvetlenül nincsen. Közvetve azonban annál inkább: hiszen a díjazott munka ebben a háttér közegben született.

A „Helyi kormányzás Magyarországon” három okból is jelentős munka. Először is, az első olyan átfogó igényű hazai könyv a helyi kormányzásról, amely politikatudományi megközelítésű. A helyi politikával nem foglalkozók számára is érthető és szisztematikus áttekintést nyújt; a lokális politika minden dimenzióját érintve (megyei, regionális, helyi szint). Másodszor, a helyi politika iránt mélyebben érdeklődők számára értékes áttekintést ad a helyi politika kutatások nemzetközi paradigmáiról és kutatási irányzatairól, miközben végig következetesen alkalmazza a nemzetközi összehasonlító szempontot. A „Helyi kormányzás Magyarországon” megkerülhetetlen kiindulópontként szolgál minden további, a helyi politikával foglalkozó kutatás számára. Harmadszor, közérthetősége, áttekintő és összefoglaló jellege miatt a helyi önkormányzatok, a regionális politika egyetemi oktatása során, mint tankönyv is hasznosulhat.