2005 évi díjas: Boda Zsolt

A Magyar Politikatudományi Társaság az újonnan alapított Kolnai-díjat Boda Zsoltnak adományozta, a „Globális ökopolitika” címmel megjelent könyvéért (Budapest: Helikon Könyvkiadó, 2004. 254. p.). A döntés indoklása a következő.

Boda Zsolt 1969-ben születet Budapesten. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát és politikatudományi doktorátust (PhD). Az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa, a Corvinus egyetem oktatója.

Boda Zsolt „Globális ökopolitika” című könyve az egyre súlyosabbá váló környezeti gondokat, az ökoszisztémát károsító és országhatárokat átlépő folyamatokat, valamint a problémák orvoslására felmerült megoldási javaslatokat elemzi. A környezeti problémáknak nemcsak a valósága szövevényes és összetett, hanem a témával foglalkozó szakkönyv is tömérdek. Boda Zsolt elegánsan rendszerezi a téma szakirodalmát, otthonossággal mozog a különböző szerzők és iskolák között, világos és pontos képet vázol róluk, miközben ritka elméleti igényesség jellemzi. A szerző témaválasztása nem véletlen: érezhető elkötelezettsége a globális környezetvédelem iránt. Mégis sikerül megtalálnia az egyensúlyt a tudományos tárgyalásmód megkövetelte tárgyilagosság, valamint a saját álláspontja egyértelmű kifejezése között.

A „Globális ökopolitika” a környezetvédelem kérdését a közjavak fogalma és a kollektív cselekvés elméletének segítségével elemzi. A környezeti javak tipikusan olyan javak, melyek fogyasztásából senkit sem lehet kizárni, és e javak védelme és előállítása során a kollektív cselekvés összes problémájával szembesülnünk kell. De Boda Zsolt könyvének erénye nemcsak magabiztos eligazodás a téma empirikus sokszínűségének és könyvtárnyi irodalmának útvesztőiben, hanem a választott téma és a feldolgozás módszerének olyan mintaszerű egysége, amely nemzetközi viszonylatban a kortárs politikatudományi munkák legjavát jellemzi. A globális ökopolitika olyan téma, amelynek vizsgálata során Boda az intézményes politikatudomány mellett a közgazdaságtan, a kollektív cselekvés elmélete, a mozgalom illetve civil társadalom elmélet, a nemzetközi kapcsolatok, az ökopolitika, mint policy-elemzés módszereit is alkalmazza, mégpedik olyan módon, hogy ezek nem a munka eklekticizmusát, hanem szerves, cizellált egységét teremtik meg. Mindezek következménye, hogy nem egyszeűen egy könyvet, egy jó könyvet, hanem egy művet vehetünk a kezünkbe.

Ez az első alkalom, hogy az előző év legjobb politikatudományi publikációja szerzőjének átadjuk a Magyar Poltiikatudományi Társaság Kolnai-díját. Mélyen megvagyok győződve, hogy a díj méltó helyre kerül: Boda Zsolt kiváló monográfiája minden szempontból alkalmas arra, hogy megnyissa a díj adományozását, és arra is, hogy mérceként és példaként álljon a későbbi díjak előtt.

Gratulálok, gratulálunk Boda Zsoltnak.

Siófok, 2005. június 24.