Főtitkári beszámoló

 

 

 

1. Tagság

 

A társaság taglétszáma 327 fő (ebből 250 férfi, 77 nő.) Idén 54 főt kellett – saját kérésre, illetve tagdíj meg nem fizetés miatt törölni a társaság létszámából, és 15 főt vettünk fel.

 

Az alapszabály értelmében a törölt tagoknak – amennyiben újra be szeretnének lépni a Társaságba - tagságukat az általános szabályoknak megfelelően kell kezdeményezniük.

 

2. Szervezet

 

A elnökség idén négy ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a társaság honlapján.

 

3. Szakosztályok

 

A társaságon belül jelenleg 5 tematikus szakosztály működik (politikaelmélet, politikai viselkedés nemzetközi és Európai politika, politikai intézmények-közpolitika diskurzuselmélet), melyek mindegyike tartott rendezvényt a 2012-es évben. A legaktívabb a Nemzetközi és Európa politikai és a politikai viselkedés szakosztály volt.

 

4. Kiadványok

 

A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető a honlap (www.mptt.hu), amely megújult formában várja a látogatókat.

Az tavaly májusban megtartott, a magyar EU elnökség rendezvényei közé tartozó vándorgyűlés legjobb tanulmányaiból angol nyelvű kötetet szerkesztettünk. A kötet megjelenésének időpontja 2012. január volt.

 

5. Rendezvények

 

2012-ben a vándorgyűlésre Veszprémben került sor, a Pannon Egyetem szervezésében. A kétnapos, 2012. június 22-23-án megrendezett konferencia címe „Kormányzás” volt.

 

Az elnökség döntése értelmében a Vándorgyűlést 2013-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem rendezi, melynek előkészítése, főleg finanszírozási szempontból, már megkezdődött. Felelőse a Társaság részéről Pesti Sándor, a Babes-Bolyai részéről Bakk Miklós.

 

Az idei évben a Közép-Európai Politikatudományi Társaság éves konferenciáját az MPTT vállalta, főszervezője az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézete volt, közreműködött az Andrássy Egyetem. A konferencián keynote speakerként Jean Blondel előadását hallhattuk, és a több mint 30 szekcióelőadáson mintegy 75 fő vett részt.

 

6. Díjak

 

A társaság a Bibó Alapítvánnyal (BIA) közösen idén 19. alkalommal ítélte oda a Bibó István-díjat. A díjazott Hankiss Elemér, a Pécsi Egyetem professzora.

 

A társaság idén 8. alkalommal ítélte oda a Kolnai Aurél díjat a múlt év legjobb politikatudományi publikációja elismeréseként. A díjazott Szabó Márton, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézetének professzora kapta, „Politikai episztemológia.” című, a L’Harmattan Kiadónál megjelent könyvének elismeréseként.

 

7. Nemzetközi kapcsolatok

 

A Társaság 2012-ben is aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek munkájában.

 

Bozóki András, az Európai az Európai Politikatudományi Társaságok Konföderációjának elnökségi tagja képviselte az MPTT-t az idei találkozókon.

 

A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) 2012. október 26-27-én Budapesten rendezte éves, angol nyelvű konferenciáját. Ennek keretében a CEPSA vezetősége is ülésezett, melynek döntése értelmében 2013-ben Pilsen ad majd helyet a regionális konferenciának és a Cseh Politikatudományi Társaság szervezi. A CEPSA elnöksége új elnököt (Ladislav Cabada), elnökhelyettest (Miro Hacek)  választott, a főtitkárt megválasztására elektronikus úton 2012. decemberében kerül sor.

 

8. Költségvetés

 

Az MTA támogatása a tavalyihoz hasonló szinten maradt (909 ezer Ft). A tagság pénzbeli hozzájárulása 698.000 Ft volt (765 ezer Ft volt a tavalyi évben a közgyűlés előtt). A tagdíjfizetési hajlandóság radikálisan csökkent.

 

A kiadások között a legnagyobb tételt, a Politikatudományi Szemle kiadásának támogatása valamint a postaköltség jelentette.

 

A társaság költségvetésének maradványa 2012 végén mintegy 376 ezer Ft lesz.

 

Budapest, 2012. december 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arató Krisztina                                                                                               Enyedi Zsolt

 

főtitkár                                                                                                            elnök