Főtitkári beszámoló, 2008.12.11

 

 

1. Tagság

A társaság jelenlegi létszáma: 438 fő, ebből 315 férfi és 123 nő.

A tavalyi állapothoz képest azért nagyarányú a taglétszám csökkenése, mert idén 98 főt törölt az Elnökség a tagok közül, 2 éves tagdíjfizetési elmaradás miatt. Az új alapszabály értelmében a törölt tagoknak – amennyiben újra be szeretnének lépni a Társaságba - tagságukat az általános szabályoknak megfelelően kell kezdeményezniük.

 

2. Szervezet

A elnökség idén négy ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a társaság honlapján.

A tavalyi közgyűlésen a Társaság új alapszabályt fogadott el. Apróbb bírósági kifogások miatt idén márciusban rendkívüli közgyűlést kellett tartani, amelyen az elfogadott módosításokkal az új alapszabályt – mely a Társaság honlapján olvasható - a Bíróság bejegyezte.

 

3. Szakosztályok

A társaság regionális szakosztályai 2004-ben megszűntek, és több új tematikus szakosztály kezdte meg a működését. A társaságon belül jelenleg 5 tematikus szakosztály működik (a Nemzetközi politika szakosztály és az Európai politika szakosztály összevonásra került az idén), melyek mindegyike tartott rendezvényt a 2008-es évben.

 

4. Kiadványok

A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető a honlap (www.mptt.hu). A honlapon folyamatban van az idei és a tavalyi vándorgyűlés anyagainak (előadások és tanulmányok) közzététele.

 

5. Rendezvények

2007. júniusában Noszvajon tartotta a társaság a 14. vándorgyűlését, mely rendezvény jó szakmai színvonalon, kiváló szakmai és technikai szervezés mellett, kellemes hangulatban zajlott le.

Az elnökség úgy döntött, hogy jövőre – a tervek szerint júniusban – Miskolcon kerül sor a Társaság szokásos, éves Vándorgyűlésére. A vándorgyűlés témája, az évfordulóra való tekintettel „A rendszerváltozás 20 éve”, szakmai igazgatója pedig Szabó Márton.

 

6. Díjak

A társaság a Bibó Alapítvánnyal (BIA) közösen idén 16. alkalommal ítélte oda a Bibó István-díjat. A díjazott Tóka Gábor, a Central European University professzora.

A társaság idén 4. alkalommal ítélte oda a Kolnai Aurél díjat a múlt év legjobb politikatudományi publikációja elismerésére. A díjazott Balázs Zoltán, a PPKE Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetének docense. „Politikai értékelmélet” című kötetének elismeréseként kapta a díjat, melyet a Társaság noszvaji vándorgyűlésén vett át.

 

7. Nemzetközi kapcsolatok

Az EPSNET 2007. évi konferenciáján Ljubjanában kezdeményezték egy, a politikatudományi társaságok európai konfederációjának létrehozását (European Confederation of Political Science Associations). Az új európai társaság 2007. novemberében Berlinben megalakult, egyik alapító tagja a Magyar Politikatudományi Társaság. A Társaságot az alakuló ülésen és a 2008. júniusi elnökségi ülésen Bozóki András képviselte, aki az új az Executive Committee-jének tagja.

A Társaságot 2007-ben megkeresték a World Political Science Review (WPSR, http://www.bepress.com/wpsr/) szerkesztői annak érdekében, hogy minden évben juttassunk el hozzájuk angol nyelven el egy olyan hazai publikációt, amely internetes kiadványukban megjelenne. Eddig Mike Károly „An Unhappy Consensus: EU Membership and Party Collusion in Hungary” című tanulmánya jelent meg, és folyamatban van Balázs Zoltán: The Justification of Political Obligation című cikkének közlése.

 

8. Költségvetés

Az MTA támogatásának (1.220 ezer Ft), a tagság pénzbeli hozzájárulásának (873 ezer Ft) és a Szerencsejáték Zrt. támogatásának (2 millió Ft) és az előző évek gazdálkodásának köszönhetően ismét pozitív mérleggel zárt a társaság költségvetése.

A kiadások között a legnagyobb tételt a Vándorgyűlés támogatása, valamint a Politikatudományi Szemle kiadásának támogatása jelentette.

 

A társaság költségvetésének maradványa 2008 végén mintegy 1.400 ezer Ft.

Budapest, 2008. december 11.

 

Arató Krisztina s.k.

főtitkár