Navracsics Tibor főtitkári beszámolója a 2000. december 1-én megtartott tisztújító közgyűlésen

 

  1. Tagság. A Társaság 2000. évi tagsága az előző évihez hasonlóan dinamikusan nőtt. Tagjaink száma 561- tavaly 408 volt -, közülük 106 fő egyetemi hallgató.

 

  1. Alapszabály, elnökség, titkárság. A Társaság alapszabálya az idén alapjaiban nem változott, a mostani közgyűlésen azonban a tisztségviselők megbízatásának lejárta miatt az alapszabály szerint tisztújítást kell tartani. A Társaság tisztségviselői változatlanok maradtak: elnök Bayer József, főtitkár Navracsics Tibor, titkárnő Szabó Irén, pénzügyi előadó B. Szabó Gusztávné. A tisztségviselők közül a tisztújításon nem indult Navracsics Tibor főtitkár.

 

  1. Szakosztályok. A Társaság szakosztályaiban zajló tevékenységének alapját továbbra is az egész országot lefedoen működő regionális szakosztályok jelentik. A regionális szakosztályok székhelyei: Debrecen-Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár-Veszprém. A Társaság új tematikus szakosztálya, a Közpolitikai Szekció a szegedi vándorgyulésen már önálló szekcióban fejtette ki működését.

 

  1. Kiadványok. 2000 folyamán is rendszeresen megkapták a Társaság tagjai a Politikatudományi Szemle számait. A közgyűlésre megjelent a Társaság tagjainak adatait tartalmazó regiszter. Az év végétől működik az interneten a Társaság honlapja is, amely a www.mptt.hu címen érhető el.

 

  1. Vándorgyűlés. Az először 1995-ben Szegeden, 1996-ban Pécsett, 1997-ben Miskolcon, 1998-ban Székesfehérváron, 1999-ben Nyíregyházán megrendezett vándorgyűlést idén a Szegeden megtartott tanácskozás követte. A rendezvény támogatásában kiemelkedő szerepet vállalt a Miniszterelnöki Hivatal és helyi szponzorok. A következő vándorgyűlést az MPT Dél-Dunántúli Regionális Szakosztálya vállalta magára.

 

  1. Bibó István díj. Idén nyolcadszor ítélte oda a díjat a Társaság elnöksége és a Bibó István Alapítvány kuratóriuma. A díjat Szalai Erzsébet nyerte el, akinek Bibó István emlékelőadását a közgyűlés hallgatja meg, írásos formában pedig a hagyományokhoz híven a Politikatudományi Szemlében fog megjelenni.

 

  1. 2000. évi költségvetés, 2001. évi tervezet. Költségvetésünk bevételi oldala nagyjából a tervezettnek megfelelően alakult. Mindez azonban azt is jelentette, hogy költségvetési támogatásunk nem változott, ami az emelkedő költségek mellett gyakorlatilag csökkenő támogatást jelent. Mindennek következtében az eddigieknél is jobban magunkra vagyunk utalva a gazdálkodás terén, ami elengedhetetlenné teszi a rendkívül takarékos gazdálkodás folytatását. Gazdálkodásunk eredményeként a költségvetés jelentősebb hányadát ma már a tagdíjakból befolyó bevételek teszik ki. 2000-ben költségvetésünket ismét sikerült egyensúlyban tartani. Mindez elsősorban az MTA támogatásának és a tagság pénzbeli hozzájárulásának köszönhető.

 

A 2000. december 1-jei közgyűlés megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Bayer József

Főtitkár: Török Gábor

Elnökségi tagok: Arató Krisztina, Balogh István, Csizmadia Ervin, Fricz Tamás, Kurtán Sándor, Lánczi András, Navracsics Tibor, Paczolay Péter, Szabó Márton, Szabó Máté