Tisztelettel köszöntöm a
honlapján
Magyar
politikatudományi
társaság

1982-es megalakulása óta az MPTT civil egyesület formájában fogja össze a magyar politikatudomány művelői és a tudományterület iránt érdeklődők közösségét. Fórumot biztosít a tudományos eredmények megvitatására, segíti a kutatók új generációinak szocializációját, erősíti a hazai politikatudomány nemzetközi beágyazottságát és szakmai színvonalát, a különféle egyetemi és akadémiai műhelyek munkatársai számára megteremti a rendszeres párbeszéd lehetőségét, híreket, információkat közvetít a tagok számára.

Bibó István Emlékdíj 2023

Ahogyan a korábbi években is, a Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége 2023-ban is szeretné Bibó István Emlékdíjjal kitüntetni a magyar politikatudomány kiemelkedő képviselőjét. A Bibó-díj alapítólevele és szabályzata szerint díjazásra jelölni írásban, indoklással, az MPTT tagjainak van joga az évente megadott határidőig. A benyújtható javaslatok száma nem korlátozott.

Részletek: [LINK]

Kérjük mindazokat, akik élni kívánnak jelölési jogukkal, hogy 2023. október 18. éjfélig tegyék azt meg a Társaság főtitkárának küldött emailben.

Csatlakozzon hozzánk

A Magyar Politikatudományi Társaság Alapszabálya rendelkezik a Társaságba való belépés szabályairól. Ezek szerint, a belépését kérheti az a magyar állampolgár, aki kitölti a Belépési nyilatkozatot, beszerez két darab ajánlást a Társaság bármely tagjától, valamint befizeti a tagdíjat.

Belépési nyilatkozat