Kolnai Aurél-díj

Az év politikatudományi publikációjáért

 

1. A Kolnai Aurél-díjat Magyar Politikatudományi Társaság (MPT) hozta létre, és évente adja ki az előző naptári év legjobb magyar politikatudományi publikációja szerzőjének.

2. A díjat nem lehet megosztani több mű között, de többszerzős mű esetén minden szerzőnek jár. A díjat egy szerző több alkalommal (tehát több évben) is elnyerheti.

3. A díj odaítélése szempontjából politikatudományi publikációnak minősül elsősorban az akadémiai publikáció kritériumait teljesítő könyv, valamint a könyvrészlet és a szakma által jegyzett szakfolyóiratokban, illetve társadalomtudományi folyóiratokban publikált tanulmány.

4. A díj odaítélése szempontjából a magyarul írt és publikált tudományos publikációk veendők figyelembe.

5. A díj odaítélésének szabályai:

(1) Az Elnökség minden év végén, az éves közgyűlés előtt létrehoz egy háromtagú ad hoc bizottságot az év politikatudományi publikációinak áttekintésére. Az ad hoc bizottság tagjait az MPT tudományos fokozattal rendelkező tagjai közül kell felkérni. Az ad hoc bizottság mindhárom tagját különböző tudományos műhelyből (egyetemek, intézetek) kell kiválasztani, és nevüket az év végi közgyűlésen a tagság tudomására kell hozni. Az ad hoc bizottság legalább egy tagja nem lehet egyben az MPT elnökségének is a tagja.*

(2) Az MPT bármely tagja tehet írásos javaslatot az Év Politikatudományi Publikációjára az ad hoc bizottság tagjai számára az évente megadott határidőig.

(3) Az ad hoc bizottság kiválaszt legalább három és legfeljebb hat, általa legjobbnak tartott publikációt az előző év politikatudományi irodalmából, és azt írásban, sorrend feltüntetése nélkül, kellő időben (legalább három héttel az elnökségi ülés előtt) az Elnökség elé terjeszti. Ezzel az ad hoc bizottság megszűnik.

(4) Az Elnökség az ad hoc bizottság javaslatát elnökségi ülésen érdemben megvitatja, és titkos szavazással határoz az év legjobb politikatudományi publikációjáról. Szavazategyenlőség esetén megismételt titkos szavazás dönt a legtöbb szavazatot kapott publikációk között. Ha ismét szavazategyenlőség alakul ki, az elnök szavazata dönt. Az elnökségi ülésről távolmaradó elnökségi tagok a szavazásban nem vesznek részt, de álláspontjuk előzetes írásos kifejtésével hozzájárulhatnak a vitához. Az érvényes döntés feltétele az elnökségi ülés határozatképessége.

(5) A díj átadására az éves vándorgyűlésen (szakmai napon) kerül sor.

(6) Aki egy adott évben az ad hoc bizottság tagja volt, legkorábban csak két év múlva lehet ismét a bizottság tagja.

* Az elnökségi tagság nem zárja ki az ad hoc bizottságban való részvételt, de nem fordulhat elő az, hogy az ad hoc bizottság csak az elnökség tagjaiból áll. Az ad hoc bizottság tehát létrehozható nem elnökségi tagok, illetve egy, vagy két elnökségi tag részvételével.