A Bibó István Emlékdíj Alapítólevele és Szabályzata

  1. A Bibó István Emlékdíjat a Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége 2014. október 10-i ülésén alapította a magyar politikatudomány kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselőinek kitüntetésére. A Díj elődje az MPTT és a Bibó István Alapítvány által közösen megítélt Bibó István Díj.
  2. A Díj évente egy személynek ítélhető oda és nem osztható meg.
  3. A jelölt csak élő magyar állampolgár lehet. A Díjat csak egyszer lehet számára odaítélni. A korábbi Bibó-díjasok az új Díjat nem kaphatják meg.
  4. A jelölt díjazottá az ünnepélyes díjátvétel után válik.
  5. A Díj odaítélésének szabályai:

(a)      Díjazásra jelölni írásban, indoklással az MPTT tagjainak van joga az évente megadott határidőig. A jelölést az MPTT titkárságának vagy legkésőbb a díjat odaítélő elnökségi ülésen kell benyújtani, lehetőleg a jelölt elérhetőségének megadásával. A javaslatok száma nem korlátozott.

(b)     Az MPTT elnöksége, amennyiben határozatképes létszámban összeül, a beérkezett és a fenti követelményeknek megfelelő javaslatok közül egy vagy több fordulóban, titkos szavazással választja ki a díjazni szándékozott személyt. Minden elnökségi tagnak egy szavazata van.

(c)      Az első fordulóban legföljebb két személyre lehet szavazni, ennél több név megjelölése esetén a szavazat érvénytelen. Ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem kapja meg az egyszerű többséget, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül a második fordulóba, ahol az egyszerű többséget elnyerő jelölt válik díjazottá, amennyiben a Díjat elfogadja. Szavazategyenlőség esetén vita, majd újabb szavazás következik. Az eljárás az egyszerű többség megszületéséig folytatható.

(d)     Ha valamelyik elnökségi tag kerül a második fordulóba, a további szavazásban nem vehet részt.

(e)      Ha a díjazni szándékozott személy a Díjat nem kívánja elfogadni, a második jelölt automatikusan a helyére kerül, föltéve, hogy legalább egyszer megkapta a szavazatok legalább egyharmadát. Ennek híján az MPTT elnöke mérlegeli, hogy újabb elnökségi ülést hív össze, vagy a Díjat az adott évben kiadatlannak minősíti.

  1. A Bibó István Emlékdíj részei: díszoklevél és pénzjutalom. A pénzjutalom összegéről az elnökség dönt. A Díjat lehetőleg az MPTT decemberi közgyűlésén kell átadni, amennyiben erre nincs mód, a következő vándorgyűlésen. A díjazott joga, hogy rövid előadást tartson a Díj átvétele alkalmából egy általa választott témában. Kivételes esetben a Díjat a díjazott megbízottja is átveheti, ilyenkor az előadás elmarad. Az előadás szövegét az MPTT elnöke eljuttatja a Magyar Politikatudományi Szemle szerkesztőségébe és felkéri a szerkesztőséget az előadás megjelentetésére.