Főtitkári beszámoló

1. Tagság

A társaság taglétszáma 391 fő (ebből 289 férfi, 103 nő.) Idén 28 főt kellett – saját kérésre, illetve tagdíj meg nem fizetés miatt törölni a társaság létszámából, és 19 főt vettünk fel.

Az alapszabály értelmében a törölt tagoknak – amennyiben újra be szeretnének lépni a Társaságba - tagságukat az általános szabályoknak megfelelően kell kezdeményezniük.

2. Szervezet

A elnökség idén két ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a társaság honlapján.

3. Szakosztályok

A társaságon belül jelenleg 5 tematikus szakosztály működik (politikaelmélet, politikai viselkedés nemzetközi és Európai politika, politikai intézmények-közpolitika diskurzuselmélet), melyek mindegyike tartott rendezvényt a 2011-es évben. A legaktívabb a Nemzetközi és Európa politikai szakosztály volt.

4. Kiadványok

A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető a honlap (www.mptt.hu), amely megújult formában várja a látogatókat. A honlapon folyamatban van az idei és a tavalyi vándorgyűlés anyagainak (előadások és tanulmányok) közzététele.

Az idén májusban megtartott, a magyar EU elnökség rendezvényei közé tartozó vándorgyűlés legjobb tanulmányaiból angol nyelvű kötetet szerkesztettünk. A kötet megjelenésének várható időpontja 2012. január.

 

5. Rendezvények

A 2011-es évben rendhagyó vándorgyűlésre került sor, Budapesten, a Central European University szervezésében. A kétnapos, 2011. május 20-21-én megtrendezett angol-magyar nyelvű konferencia címe „Európa struktúrái és jövői” volt. A konferencián olyan világhírű politikatudósok tartottak előadást, mint Philippe Schmitter és Andrew Moravcsik. A konferencia az EU Tanácsának magyar elnöksége hivatalos rendezvéne volt, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiemelten támogatta.

Az elnökség döntése értelmében a Vándorgyűlést 2012-ben a Pannon Egyetem rendezi Veszprémben.

 

6. Díjak

A társaság a Bibó Alapítvánnyal (BIA) közösen idén 19. alkalommal ítélte oda a Bibó István-díjat. A díjazott Pálné Kovács Ilona, a Pécsi Egyetem professzora.

A társaság idén 7. alkalommal ítélte oda a Kolnai Aurél díjat a múlt év legjobb politikatudományi publikációja elismeréseként. A díjazott Szűcs Zoltán Gábor, a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója, „Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989–1993” című, a L’Harmattan Kiadónál megjelent könyve.

 

7. Nemzetközi kapcsolatok

A Társaság 2011-ben is aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek munkájában.

Bozóki András, az Európai az Európai Politikatudományi Társaságok Konföderációjának elnökségi tagja képviselte az MPTT-t az indei találkozókon.

A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) 2011. október 27-29-én Pozsonyban rendezte éves, angol nyelvű konferenciáját. Ennek keretében a CEPSA vezetősége is ülésezett, melynek döntése értelmében 2012-ben Budapest ad majd helyet a regionális konferenciának.

 

A Társaságot 2007-ben megkeresték a World Political Science Review (WPSR, http://www.bepress.com/wpsr/) szerkesztői annak érdekében, hogy minden évben juttassunk el hozzájuk angol nyelven el egy olyan hazai publikációt, amely internetes kiadványukban megjelenne. Eddig Mike Károly, Balázs Zoltán, Szűcs Zoltán Gábor és Hajnal György egy-egy tanulmánya jelent meg. Az idén az elnökség úgy döntött, hogy Koller Boglárka az Euróapi Unió differenciált együttműködéséről írt tanulmányát küldi el a folyóiratnak.

 

8. Költségvetés

Az MTA támogatása az idén tovább csökkent (909 ezer Ft, 200 ezer forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben. A tagság pénzbeli hozzájárulása nem változott (765 ezer Ft).

A kiadások között a legnagyobb tételt, a Politikatudományi Szemle kiadásának támogatása valamint a postaköltség jelentette.

A társaság költségvetésének maradványa 2011 végén mintegy 230 ezer Ft lesz.

Budapest, 2011. november 25.

 

Arató Krisztina s.k.

főtitkár