• Nyomtatás

Főtitkári beszámoló

1. Tagság

A társaság jelenlegi létszáma: 415 fő, ebből 301 férfi és 114 nő.

A tavalyi állapothoz képest tovább csökkent a taglétszám (23 fővel), mivel az elnökség az alapszabályban foglaltaknak megfelelően törli a nem fizető tagokat. Az alapszabály értelmében a törölt tagoknak – amennyiben újra be szeretnének lépni a Társaságba - tagságukat az általános szabályoknak megfelelően kell kezdeményezniük.

2. Szervezet

A elnökség idén négy ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a társaság honlapján.

3. Szakosztályok

A társaságon belül jelenleg 5 tematikus szakosztály működik (politikaelmélet, politikai viselkedés nemzetközi és Európai politika, politikai intézmények-közpolitika diskurzuselmélet), melyek mindegyike tartott rendezvényt a 2009-es évben.

4. Kiadványok

A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető a honlap (www.mptt.hu). A honlapon folyamatban van az idei és a tavalyi vándorgyűlés anyagainak (előadások és tanulmányok) közzététele.

5. Rendezvények

2008. júniusában Miskolcon tartotta a társaság a 15. vándorgyűlését, mely rendezvény jó szakmai színvonalon, jó szakmai és technikai szervezés mellett, kellemes hangulatban zajlott le, témája a rendszerváltozás 20 éve volt.

Az elnökség úgy döntött, hogy jövőre – a tervek szerint júniusban – Szegeden kerül sor a Társaság szokásos, éves Vándorgyűlésére. A vándorgyűlés címe „Válság-választás-demokrácia”, szakmai igazgatója pedig Fábián György és Kovács László Imre.

6. Díjak

A társaság a Bibó Alapítvánnyal (BIA) közösen idén 17. alkalommal ítélte oda a Bibó István-díjat. A díjazott Bozóki András, a Central European University professzora.

A társaság idén 5. alkalommal ítélte oda a Kolnai Aurél díjat a múlt év legjobb politikatudományi publikációja elismeréseként. A díjazott Pálné Kovács Ilona, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, az MTA RKK DTI tudományos tanácsadója kapja, „Helyi kormányzás Magyarországon” című kötetének elismeréseként. A díjat a Miskolcon megtartott Vándorgyűlésen vette át.

7. Nemzetközi kapcsolatok

2009-ben a Társaság aktívan részt vett a nemzetközi politikatudományi szövetségek munkájában. Megkeresést kaptunk az IPSA-tól, hogy a Társaság vegyen részt egy, a közép-kelet-európai politikatudomány aktuális helyzetét bemutató kötet elkészítésében – ebben a Magyarországról szóló fejezetet Arató Krisztina és Tóth Csaba írta.

A Társaság képviseltette magát a CEPSA tisztújításában 2009. szeptemberében. A CEPSA új, 3 évre választott elnöke az osztrák Karin Liebhart lett.

Az ECPSA kérésére adatot szolgáltattunk a politikatudományi felsőoktatás hazai rendszeréről, valamint a magyarországi társadalomismeret-oktatás állapotáról a közoktatásban.

A Társaságot 2007-ben megkeresték a World Political Science Review (WPSR, http://www.bepress.com/wpsr/) szerkesztői annak érdekében, hogy minden évben juttassunk el hozzájuk angol nyelven el egy olyan hazai publikációt, amely internetes kiadványukban megjelenne. Eddig Mike Károly „An Unhappy Consensus: EU Membership and Party Collusion in Hungary”, Balázs Zoltán: „The Justification of Political Obligation” című cikke jelent meg. Folyamatban van Szűcs Zoltán Gábor: „How could reconstruction of ’linguistic contexts’ of political debates advance our understanding of the democratic transition in Hungary, 1989-90?” című cikkének megjelentetése.

8. Költségvetés

Az MTA támogatásának (1.105 ezer Ft), a tagság pénzbeli hozzájárulásának (750 ezer Ft) és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat támogatásának (200 ezer Ft) és az előző évek gazdálkodásának köszönhetően ismét pozitív mérleggel zárt a társaság költségvetése.

A kiadások között a legnagyobb tételt a Vándorgyűlés, az idei OTDK valamint a Politikatudományi Szemle kiadásának támogatása jelentette.

 

A társaság költségvetésének maradványa 2009 végén mintegy 738 ezer Ft.

Budapest, 2009. december 11.

 

 

Arató Krisztina s.k.