Főtitkári beszámoló, 2007.11.23

 

 

1. Tagság

A társaság jelenlegi létszáma: 541 fő, ebből 389 férfi és 152 nő. 176-an egyetemi, illetve Ph.D hallgatók.

Idén 54 főt töröltünk a tagok közül, mert 2 éve nem fizetett, és 76 főt szólítottunk fel azért, mert 2007-ben nem fizetett tagdíjat.

 

2. Szervezet

A elnökség idén öt ülést tartott. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a társaság honlapján.

 

3. Szakosztályok

A társaság regionális szakosztályai 2004-ben megszűntek, és több új tematikus szakosztály kezdte meg a működését. A társaságon belül jelenleg 6 tematikus szakosztály működik, melyek közül a 2007-es évben az Európai politika szakosztály, a diskurzuselméleti szakosztály, a Politikai intézmények-közpolitika szakosztály és a Politikaelmélet szakosztály tartott rendezvényeket.

 

4. Kiadványok

A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait és továbbra is elérhető a honlap (www.mptt.hu). A honlapon folyamatban van az idei és a tavalyi vándorgyűlés anyagainak (előadások és tanulmányok) közzététele.

 

5. Rendezvények

2006. júniusában Pécsett tartotta a társaság a 12. vándorgyűlését.

Az elnökség úgy döntött, hogy jövőre – a tervek szerint június 27-28-án – ismét Noszvajon kerüljön sor a vándorgyűlésre, témája a demokrácia dilemmái.  

 

6. Díjak

A társaság a Bibó Alapítvánnyal (BIA) közösen idén 15. alkalommal ítélte oda a Bibó István-díjat. A díjazott Szabó Máté, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének igazgatója.

A társaság idén 3. alkalommal ítélte oda a Kolnai Aurél díjat a múlt év legjobb politikatudományi publikációja elismerésére. A díjazott G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány tudományos főmunkatársa és Schlett István, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének professzora, a „Lú-e vagy szobor? Tanulmányok tudományról, politikáról, politikatudományról” című tanulmánykötetük elismeréseként.

 

7. Nemzetközi kapcsolatok

Az EPSNET 2007. évi konferenciáján Ljubjanában kezdeményezték egy, a politikatudományi társaságok európai konfederációjának létrehozását (European Confederation of Political Science Associations). Az új európai társaság 2007. novemberében Berlinben megalakult, egyik alapító tagja a Magyar Politikatudományi Társaság. A Társaságot az alakuló ülésen Bozóki András képviselte.

A Társaságot megkeresték a World Political Science Review (WPSR) szerkesztői annak érdekében, hogy minden évben juttassunk el hozzájuk angol nyelven el egy olyan hazai publikációt, amely internetes kiadványukban megjelenne. A 2008-ben közlendő tanulmányról jövő év elején az elnökség dönt

 

8. Költségvetés

Az MTA támogatásának (1.300 ezer Ft), a tagság pénzbeli hozzájárulásának (1.030 ezer Ft) és az előző évek gazdálkodásának köszönhetően ismét pozitív mérleggel zárt a társaság költségvetése.

A kiadások között a legnagyobb tételt a Vándorgyűlés támogatása, valamint a Politikatudományi Szemle kiadásának támogatása jelentette.

 

A társaság költségvetésének maradványa 2007 végén 897 ezer Ft.

Budapest, 2007. november 23.

 

Arató Krisztina s.k.

főtitkár