Főtitkári beszámoló, 2004.12.21.

 

1. Tagság

 

A társaság tagsága a tavalyi 442 főről 522-re növekedett. A tagok pontosan egyharmada nő és kétharmada férfi. A társaság mintegy 22-23 %-a fiatal, egyetemi vagy PhD hallgató.

 

2. Szervezet

 

A tavalyi tisztújító közgyűlésen megválasztott új elnökség idén öt ülést tartott (jan. 22, ápr. 16, jún. 26, okt. 7, nov. 19). Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók a társaság honlapján.

 

A választott elnökségi tagok közül Tóth Csaba mindegyik ülésen részt vett, Körösényi András és Szabó Márton mindössze egy-egy ülésről hiányzott. Egyik ülésen sem vett részt: Navracsics Tibor.

 

3. Szakosztályok

 

A társaság regionális szakosztályai az idén megszűntek, és három új tematikus szakosztály kezdte meg a működését. Gazdag Ferenc vezetésével a Nemzetközi Politika, Enyedi Zsolt vezetésével a Politikai Magatartás és Husz Dóra vezetésével az Európai Politika Szakosztály.

 

4. Kiadványok

 

A társaság tagjai idén is megkapták a Politikatudományi Szemle számait. Jelentős változás, hogy megújult a társaság honlapja (www.mptt.hu ).

 

5. Rendezvények

 

2004. június 25-26-án Siófokon tartotta a társaság a 10. vándorgyűlését, amelynek fő témáját az uniós csatlakozás adta. A rendezvény főszervezője, Hervainé Szabó Gyöngyvér volt. Az elnökség úgy döntött, hogy jövőre – a tervek szerint június 24-25-én – is Siófokon kerüljön sor a vándorgyűlésre.

 

2004. április 22-25-én Budapest rendezte meg a CEPSA (Central European Political Science Association) kongresszusát, a rendezvényt a társaság is támogatta.

 

2004. január 12-én a társaság pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Politikatudományi Társasághoz (IPSA) a 2009-es IPSA világkongresszus rendezési jogáért, ám szoros szavazati arány mellett alulmaradt Chile pályázatával szemben. A társaság köszönetet mond Bayer Józsefnek a pályázattal kapcsolatban végzett alapos munkájáért.

 

2005. szeptember 8-11-én Budapest rendezi meg az ECPR (European Consortium for Political Research) konferenciáját.

 

6. Díjak

 

A társaság a Bibó Alapítvánnyal (BIA) közösen idén 12. alkalommal ítélte oda a Bibó István-díjat. A díjazott Enyedi Zsolt, a Közép Európai Egyetem oktatója lett.

 

Az elnökség novemberi ülésén felkérte Körösényi Andrást és Lánczi Andrást, hogy az elnökség képviseletében folytassanak megbeszéléseket a BIA kuratóriumával a díjra való jelölés szabályainak esetleges megváltoztatásáról.

 

Az elnökség az év közben kidolgozta egy új politikatudományi díj bevezetésére vonatkozó javaslatát, amelyet a közgyűlés négy tartózkodás mellett elfogadott. A Kolnai Aurél-díj az év legjobb politikatudományi publikációjának szerzőjét jutalmazza. A díj szabályzata értelmében a társaság elnöksége határozott a 2004. évi jelöléseket végző ad hoc bizottság tagjairól: Arató Krisztina, Kiss Balázs és Lánczi András.

 

7. Költségvetés

 

Az MTA támogatásának (1.740 ezer Ft), a tagság pénzbeli hozzájárulásának (787 ezer Ft) és az előző évek gazdálkodásának (2003. évi maradvány: 1.083 ezer Ft) köszönhetően ismét pozitív mérleggel zárt a társaság költségvetése.

 

A kiadások között a legnagyobb tételt az Évkönyv munkálatai (850 ezer Ft), a CEPSA konferenciájának támogatása (274 ezer Ft), az IPSA tagdíj (213 ezer Ft), az új honlap készítésének költségei (250 ezer Ft) és a Politikatudományi Szemle vásárlására fordított összeg (333 ezer Ft) jelentették.

 

A társaság költségvetésének maradványa 2004 végén 397 ezer Ft.

 

A főtitkári beszámolót a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.