Főtitkári beszámoló, 2003.12.12.

 

1. Tagság.

 

A Társaság tagságát 1999-ben 408, 2000-ben 561, 2001-ben 484, 2002-ben 517 fo alkotta. 2003-ban a novemberi elnökségi ülés ismét több olyan tagot törölt, akik évek óta nem fizettek tagdíjat. Jelenleg a társaság összlétszáma 442 fő; ebből alapító tag: 45 fő; egyetemi hallgató 77 fő; budapesti 266 fő; vidéki: 169 fő; külföldi: 7 fő.

 

Alapszabály, elnökség, titkárság.

 

A közgyűlésen megtartott tisztújítás az alábbi eredménnyel zárult:

 

A társaság elnöke 3 évre Bozóki András lett (a másik jelölt Navracsics Tibor volt). Az új elnök a leköszönő Bayer Józsefet váltja a társaság élén.

 

A társaság fotitkárának a közgyulés újabb 3 évre Török Gábort választotta meg (a másik jelölt Kiss Balázs volt).

 

Az új elnökségi tagok : Arató Krisztina, Csizmadia Ervin, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Körösényi András, Kumin Ferenc, Kurtán Sándor, Lánczi András, Navracsics Tibor, Szabó Márton, Tóth Csaba.

 

2. Szakosztályok.

 

A Társaság regionális szakosztályaiban idén nem történt tisztújítás. Debreceni ( Elnök: Rozgonyi Ibolya), Észak Dunántúli ( Elnök: Szilágyi István), Miskolci ( Elnök: Fodor Gábor), Dél Dunántúli ( Elnök: Horváth Csaba), Szegedi ( Elnök: Paczolay Péter) és Hallgatói ( Elnök: Molnár Dániel Botond) szakosztályaink működnek.

 

3. Kiadványok.

 

A Társaság tagjai 2003 folyamán is rendszeresen megkapták a Politikatudományi Szemle számait. Rendszeresen frissül az interneten a Társaság honlapja is, amely a www.mptt.hu címen érhető el.

 

4. Vándorgyűlés.

 

Szeged (1995), Pécs (1996), Miskolc (1997), Székesfehérvár (1998), Nyíregyházán (1999), Szeged (2000), Pécs (2001), Miskolc (2002) után 2003-ban Budapesten tartotta a Társaság a Vándorgyulést. Jövore az Észak-Dunántúli szakosztály Veszprémben tervezi megrendezni a konferenciát.

 

1. Bibó István díj.

 

Idén tizenegyedszer ítélte oda a díjat a Társaság elnöksége és a Bibó István Alapítvány kuratóriuma. Gombár Csaba (1993), Schmidt Péter (1994), Schlett István (1995), Bihari Mihály (1996), Ágh Attila (1997), Bayer József (1998), Körösényi András (1999), Szalai Erzsébet (2000), Kulcsár Kálmán (2001) és Kende Péter (2002) után a díjat Lánczi András nyerte el.

 

2. 2003. évi költségvetés

 

2003-ban költségvetésünket ismét sikerült egyensúlyban tartani. Mindez elsosorban az MTA támogatásának (1 .800 .000 Ft) és a tagság pénzbeli hozzájárulásának (492.000 Ft) köszönhető. A bevételek és a kiadások elszámolása alapján a Társaság várható záró pénzkészlete pozitív (719 .609 Ft).

 

A főtitkári beszámolót a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.