Főtitkári beszámoló, 2001.11.23.

 

1. Tagság.

 

A Társaság tagságát 1999-ben 408, 2000-ben 561 fo alkotta. 2001-ben az októberi elnökségi ülés körülbelül 80 olyan tagot kizárt, akik évek óta nem fizettek tagdíjat. Jelenleg 484 taggal rendelkezik a Társaság, a tagok között körülbelül 160 egyetemista található.

 

2. Alapszabály, elnökség, titkárság.

 

2000. december 1-én a közgyűlés újjáválasztotta Bayer József elnököt, megválasztotta Török Gábort főtitkárnak és 10 új elnökségi tagnak szavazott bizalmat (Arató Krisztina, Balogh István, Csizmadia Ervin, Fricz Tamás, Kurtán Sándor, Lánczi András, Navracsics Tibor, Paczolay Péter, Szabó Márton, Szabó Máté). Az elnökség, amelyet az Alapszabály 27. §-a szerint az elnök, a főtitkár, a volt elnökök (Péter János, Schmidt Péter, Bihari Mihály, Kulcsár Kálmán), az alelnökök és a 10 elnökségi tag alkotják, 2001-ben három ülést tartott. A február 5-i, a május 28-i és az október 4-i ülések jegyzokönyve az interneten is olvasható.

 

3. Szakosztályok.

 

A Társaság regionális szakosztályai közül Pécsen és Miskolcon történt változás. Pécsen 2001. április 12-én történt tisztújítás, amelynek eredményeként az új elnök Horváth Csaba, az alelnök Kunszt Márta, míg a titkár Laczkóné Tuka Ágnes lett. Miskolcon november 22-én Fodor Gábort elnöknek, Bányai Krisztinát alelnöknek, Boros Bánk Leventét pedig titkárnak választotta meg a tagság. 2001-ben új szakosztály, hallgatói szekció kezdte meg munkáját, amelynek elnöke Molnár Dániel Botond, titkára pedig Lengyel Attila lett.

 

4. Kiadványok.

 

A Társaság tagjai 2001 folyamán is rendszeresen megkapták a Politikatudományi Szemle számait. Rendszeresen frissül az interneten a Társaság honlapja is, amely a www.mptt.hu címen érheto el. A honlapon internetes vita is indult, amelyhez a Társaság várja a hozzászólásokat.

 

5. Vándorgyűlés.

 

Szeged (1995), Pécs (1996), Miskolc (1997), Székesfehérvár (1998), Nyíregyházán (1999) és Szeged (2000) után 2001-ben Pécsen tartotta a Társaság a Vándorgyűlést. Jövore Miskolc lesz a következő Vándorgyűlés házigazdája.

 

6. Bibó István díj.

 

Idén kilencedszer ítélte oda a díjat a Társaság elnöksége és a Bibó István Alapítvány kuratóriuma. Gombár Csaba (1993), Schmidt Péter (1994), Schlett István (1995), Bihari Mihály (1996), Ágh Attila (1997), Bayer József (1998), Körösényi András (1999) és Szalai Erzsébet (2000) után a díjat Kulcsár Kálmán nyerte el, akinek Bibó István emlékelőadását a közgyűlés hallgatta meg.

 

7. 2001. évi költségvetés, 2002. évi tervezet.

 

A Társaság évek óta takarékos gazdálkodást folytat. A költségvetés jelentősebb hányadát ma már a tagdíjakból befolyó bevételek teszik ki. 2001-ben költségvetésünket ismét sikerült egyensúlyban tartani. Mindez elsosorban az MTA támogatásának (1.500.000 Ft) és a tagság pénzbeli hozzájárulásának (841.000 Ft) köszönheto.

 

A főtitkári beszámolót a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el.