A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNY TÁRSASÁG

XX. VÁNDORGYŰLÉSE

2014. június 6-7.

Debreceni Egyetem

 

 

 

PROGRAM

 

 

2014. június 6. PÉNTEK

 

10:00 – 11:00   Regisztráció

11:00 – 11:10   A társaság elnökének köszöntője (Balázs Zoltán)

11:10 – 11:20   A Debreceni Egyetem rektorhelyettesének köszöntője (Prof. Dr. Gaál István)

11:20 – 11:50   A 2013. évi Kolnai-díjas előadása (Boda Zsolt)

11:40 – 12:10   Politikaelmélet az elmúlt negyedszázadban Magyarországon

 (Balázs  Zoltán)

 

12:20 – 13:30  Ebédszünet

 

13:30 – 15:15  I. szekció

 

 1. panel: Politikai vezetés és demokrácia: teoretikus és empirikus megközelítések I.

Panelvezető: Körösényi András

korosenyi.andras@tk.mta.hu

 

1. Mándi Tibor: Politikai vezetés, politikai tudás és demokrácia
2. Metz Rudolf Tamás: Valahol az ágencia és a struktúra között. A politikai vezetés mozgástér felöli megközelítése 
3. Illés Gábor: Kontingencia a politika normál- és rendkívüli állapotában 

4. Hajdú András: Politikai vezetés és válságkezelés az első Merkel-kormány idején

 

 

 1. panel: Biztonságpolitikai kihívások a 21. század elején

Panelvezető: Gazdag Ferenc

Gazdag.Ferenc@uni-nke.hu

 

1. Tálas Péter: Hatalmi átrendeződések a XXI. század elején 

2. Tarrósy István: Kína árnyékában?" - Puha erő és moralitás az USA és Kína Afrika-diplomáciájában

3. Juhász Krisztina: Az EU kül-és biztonságpolitikájára vonatkozó elméletek az új típusú biztonsági kihívások tükrében

4. Vajkai Edina: Az arab tavasz migrációs hatása az Európai Unióra 
5. Takács Gergely: Energiabiztonság - régi kihívás új szerepkörben

 

 

 1. panel: Áru-e a politika? Politikai kommunikáció és politikai marketing

Panelvezető: Merkovity Norbert

merkovity@juris.u-szeged.hu

 
1. Robert Imre: Social Media and Politics: Agamben and the Bio-Politics of the Technological Self
2. Merkovity Norbert: Áru-e a médialogika? A politikusok Facebook használata négy ország parlamenti képviselőinek vizsgálata alapján
3. Szakács Ildikó Réka: Tökéletes világ. A 2014-es választási kampány alternatív valósága

4. Veres Edit: Statesmanship, showmanship – politika vagy szórakoztatás?

 

 

 1. panel: Politika az intézményeken túl – identitás, elköteleződés, kommunikáció I.

Panelvezetők: Kiss Balázs és Szabó Gabriella

kiss.balazs@tk.mta.hu

szabo.gabriella@tk.mta.hu

 
1. Littvay Levente – Tárnoki D. Ádám – Tárnoki L. Dávid: A politikai részvétel és ideológia genetikai és környezeti transzmissziója egy posztkommunista országban: magyarországi esetvizsgálat 
2. Mikecz Dániel: A politika, mint élmény: a közéleti cselekvés új mintái 
3. Gulyás Emese: Beck szubpolitika-elméletének változásai, és alkalmazhatósága az értékvezérelt fogyasztói döntések tanulmányozására

4. Szabó Gabriella: Kommunikációs kapcsolatok a kampányban

 

15:15 – 15:30  Kávészünet

 

15:30 – 17:15  II. szekció

 

 1. panel: Politikai vezetés és demokrácia: teoretikus és empirikus megközelítések II.

Panelvezető: Körösényi András

korosenyi.andras@tk.mta.hu

 
1. Mandák Fanni: Silvio Berlusconi és az olasz politika prezidencializálódása
2. Patkós Veronika: Populista vezetők Közép- és Dél-Európában
3. Ondré Péter (társszerzők: Körösényi András és Hajdú András): Vezetői  tőkeindex – egy üstökösszerű karrier a magyar politikában.

4. Meszerics Tamás: Riker vs. Riker, avagy mennyire éles a határ a retorika és a manipuláció között, és mi következik ebből?

 

 

 1. panel: A politikai pártok és a magyar pártrendszer elmúlt 25 éve

Panelvezető: Enyedi Zsolt

enyedizs@ceu.hu

 
1. Nagy Dániel: A magyar társadalom politikai rétegződése a 2014-es országgyűlési választások előtt
2. Borbáth Endre: A politikai verseny természete: a pártok jelentősége 
3. Dobos Gábor – Gyulai Attila: A pártvezérek árnyékában: program- és médiaígéretek szerepe Magyarországon
4. Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Tardos Róbert: A magyar pártrendszer ideológiai mintázatainak alakulása

5. Ilonszki Gabriella – Várnagy Réka: Pártok ellenzéki szerepbe

 

 

 1.  panel: Országgyűlési választások 1990 -2014

Panelvezető: Tóth Csaba

toth.csaba79@gmail.com

 
1. Szoboszlai György: A rendszerváltás választási rendszerének törvényszerűségei
2. Keil András: A tű foka. Adalékok az LMP 2014-es parlamentbe jutásának okairól
3. Tóth Adrienn: Női jelöltek a 2014-es országgyűlési választásokon 
4. Nyerges Ádám: A 2014-es baloldali összefogás kampánya és barátszerző stratégiája az Országgyűlési választás eredményének tükrében

5. Grócz Márton: A rezsicsökkentés, mint politikai kommunikációs csodafegyver

 

 

 1.  panel: Politika az intézményeken túl – identitás, elköteleződés, kommunikáció II.

Panelvezető: Kiss Balázs és Szabó Gabriella

kiss.balazs@tk.mta.hu

szabo.gabriella@tk.mta.hu

 
1. Kmetty Zoltán: Polarizáció, diskurzusok, és törésvonalak a politikai térben
2. Bene Márton: Békemenet és diskurzusai. A politikai tiltakozás és média kapcsolatának diszkurzív értelmezése
3. Kiss Paszkál: Pártokhoz közel – pártoktól távol: a pártazonosulás és elhatárolódás személyes háttere
4. Zakariás Ildikó: Intimitás és a nemzet újrateremtése a határon túli magyarokra irányuló önkéntes programokban

5. Kiss Balázs: Politikai nagygyűlések, mint interakciós rituálék

 

 

 1. panel: Képviselet és részvétel a posztdemokráciákban és a hibrid rendszerekben

Panelvezető: Bozóki András

bozokia@ceu.hu

 
1. Purger Tibor: Megvenni vagy megvetni a politikát? Jelképes és gyakorlatias próbálkozások Amerikában a képviseleti demokrácia korlátainak áthágására
2. Szilágyi István: Kivételes állam és posztdemokrácia Latin-Amerikában
3. Balogh László Levente: Rossz közérzet a demokráciában: posztdemokratikus reflexiók

 

17:15 – 17:30  Kávészünet

 

17:30 - 18:30  Kerekasztal beszélgetés

 

19:00 – 24:00 Konferencia est

 

 

 

 

 

 

2014. június 7. SZOMBAT

 

  8:30 - 10:15 III. szekció

 

 1. panel: Az államiság változásai a XX. század végén és a XXI. század elején; az állam szerepe korunkban

Panelvezető: Takács Péter

takacs.peter@sze.hu

 
1. Fejes Zsuzsanna: A fejlesztő állam kihívásai az Európai Unióban – figyelemmel a  jogállamiság követelményrendszerére 
2. Hervainé Szabó Gyöngyvér: Az államiság átalakulása: a jóléti államtól az informális jóléti rezsimektől a jól-léti rezsimek felé 
3. Somlyódyné Pfeil Edit: A többszintű kormányzás és a városrégiók pozicionálásának egyes összefüggései – Svájc példáján keresztül
4. Soós Edit: A regionalizmus hatása az állami szuverenitásra                         

5. Révész Béla: A titkosszolgálati eszközök és módszerek változásai az államon belül és az államon kívül

 

 

 1. panel: Kormányzás és közpolitika I.

Panelvezető: Boda Zsolt

Boda.Zsolt@tk.mta.hu

 
1. Antal Attila: Környezetpolitika a rendszerváltás után
2. Sebők Miklós: A Policy Agendas Hungary kutatás: közpolitikai napirend és kormányzati döntések a rendszerváltás után
3. Franczel Richárd: A Miniszterelnökség helye és szerepe a kormányzati döntéshozatalban
4. Gajduschek György: A kormányzati teljesítmény értelmezésének és mérésének lehetőségei

5. Hajnal György: Paradigmaváltás vagy „business as usual”? A 2. Orbán-kormány közigazgatása nemzetközi és időbeli összehasonlításban

 

 

 1. panel: Hatalom mint politikai cselekvés II.

Panelvezető: Balázs Zoltán

balazszoltan1@t-online.hu

 
1. Kiss Viktor: A hatalom problémája és az alterglobalizációs mozgalmak válsága
2. Löffler Tibor: Что делать?A politikai hatalom delegitimációja a magyar pártpolitikai harcok tükrében 
3. Pénzes Ferenc: Hatalom – állam – cselekvőképesség. Nietzsche politikai gondolkodásának megalapozása a bázeli korszakában

4. Pócza Kálmán: Alkotmánybírói hatalom

 

 

 1. panel: A politikai cselekvés szimbolikus - diszkurzív valósága

Panelvezető: Szabó Márton

szabomarton42@gmail.com

 
1. Pál Gábor: Közösség, stratégia, felelősség. A kettős állampolgárságot kérvényező külhoni magyarok szavazójogával kapcsolatos politikai diskurzus elemzése. 
2. András Hanga: Ellenségkonstrukciók megszilárdítása: a Békemenet (esettanulmány)
3. Illés Gábor: „Interpretatív vezetés” válság idején

4. Smuk Péter: A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete

 

 

 1. panel: Hatalom és cselekvés a politikai antropológia nézőpontjából

Panelvezető: A. Gergely András

andrasgergelya@gmail.com

 

1. A. Gergely András: Hatalom és cselekvés a politikai antropológia nézőpontjából
2. Horváth Ágnes: A modern kor és a karizma
3. Giczey Péter: Miért van (volna) szükség közösségszervezésre ma Magyarországon?

4. Eric Beckett Weaver: A Princip-kultusz és ami utána következik

5. Balogh László Levente: „Vajjon igaz, hogy Debrecenben A Maradandóság lakik?” (Ady)

 

10:15 - 11:00 Könyvbemutatók

 

11:00 - 11:15 Kávészünet

 

11:15 - 13:00 IV. szekció

 

 1. panel: Kormányzás és közpolitika II.

Panelvezető: Boda Zsolt

Boda.Zsolt@tk.mta.hu

 
1. Mérő Katalin – Piroska Dóra: Globális közpolitika lokális hatása:  Makroprudenciális bankpolitika Magyarországon és Szlovákiában
2. Bartha Attila: Válság miatti reformok legitimációja a sebezhető európai társadalmakban 
3. Pál Gábor: A problémadefiníció szerepe a közpolitikai folyamatokban. A hajléktalanság kezelésével kapcsolatos hazai közpolitikai irányváltás kérdőjelei 

4. Szigeti Szabolcs: A közpolitikai folyamatok értékelése a közpolitikai ciklus(ok) elméletére alapozva

 

 

 1. panel: Hatalom mint politikai cselekvés II.

Panelvezető: Balázs Zoltán

balazszoltan1@t-online.hu

 
1. Szabó Szilárd: A hatalmi ágak elválasztása a XXI. századi Magyarországon: az Alaptörvény és a gyakorlat
2. Szakadát István: Miért nincs a hatalomnak struktúrája?

3. Tódor Imre: Schmitt Hobbes általi liberalizmus kritikája

 

 

 1. panel: Politikai elmélet és politikai diskurzus

Panelvezető: Szabó Márton

szabomarton42@gmail.com

 
1. Koroncai András: Niklas Luhman és a diszkurzív politikatudomány
2. Gyulai Attila: Az írás és a közvetítettség szerepe Carl Schmitt modernitáskritikájában
3. Horváth Szilvia: Politizálás és átpolitizálódás a politikai közösségek értelmezésében

4. Szűcs Zoltán Gábor: Politikai realizmus és fikció

 

 

 1. panel: Európai parlamenti választások nemzetközi összehasonlításban 2004 -2014

Panelvezető: Hegedűs István

ihegedus@t-online.hu

 
1. Tuka Ágnes: Kirekesztő pártok az Európai Parlamentben
2. Dúró József: A változó euroszkepticizmus
3. Márton Kaszap: Is there a UKIP without the EP? Understanding the causes behind the emergence of a eurosceptic party

4. Hegedűs István: Európaizálódott-e a magyarországi európai parlamenti választás 2014-ben?

 

13:00 - 13:30 Szendvicsszünet

 

13:30 - 15:15 V. szekció

 

1. panel: A társadalom és a politikai magatartás változásai a rendszerváltás óta eltelt negyedszázad során

Panelvezető: Valuch Tibor

valuch@t-online.hu

 

1. Gyimesi Mihály: A második Orbán-kormány alatti politikai mobilizáció dinamikájának kontúrjai
2. Molnár Balázs – Gallai Sándor – Döme Zsolt – Reich Jenő: Mitől sikeresek? Befolyásos érdekszervezetek Magyarországon (1990-2014)
3. Bódi Ferenc – Farkas Jenő – Zágoni-Szabó Bella: Vízválasztó - Aktivitás v. Passzivitás és Stabilitás v. Instabilitás, mint lehetséges komponensek a területi differenciák megértéséhez

4. Valuch Tibor: A politikához való (v)iszony - a magyar társadalom politikai magatartásformáinak változásai és jellegzetességei a rendszerváltás óta.

 

 

2. panel: Arányossági kérdések a választási rendszerekben

Panelvezető: Nagy Levente

levde@freemail.hu

 

1. Kocsis Miklós: A választási rendszer arányossági tényezőinek vizsgálata a 2014-es országgyűlési választás tapasztalatai alapján
2. Kovács László Imre – Stumpf Péter Bence: Az arányosságról a 2014-es parlamenti választás után
3. Wiener György: A választási és a pártrendszerek kapcsolata
4. Antal Attila: Hogyan lett az arányos többségi?

5. Nagy Levente: A választási arányosság és a pártrendszer kapcsolata

 

 

 

3. panel: A régi az újban

Panelvezető: Szűcs Zoltán Gábor

Szucs.Zoltan.Gabor@tk.mta.hu

 

1. Dési György: Alexis de Tocqueville és a forradalom – a Pierre Manent-i perspektíva
2. Nagy Ágoston: A klasszikus republikanizmus és a nyelvi-politikai változások a klasszikus századfordulón
3. Pap Milán: „Szocialista”, „liberális”, „magyar”: a rendszerváltás demokráciafogalmai
4. Szentpéteri Nagy Richard: Négy alaptörvény és egy alkotmány

5. Ványi Éva: Régi az újban: a rendszerváltás után elitkontinuitás vizsgálata a kormányzati elitben (1990-2014)