A MAGYAR POLITIKATUDOMÁNYI TÁRSASÁG XVI. VÁNDORGYŰLÉSE

 

„VÁLSÁG – VÁLASZTÁS – DEMOKRÁCIA”

 SZEGED, 2010. JÚNIUS 18-19.

 

(a rendezvény weboldala: http://polvgy-szeged.atw.hu/)

 


A Társaság Elnöksége a vándorgyűlés házigazdájának a Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszékét, szakmai igazgatóknak Fábián György ( gyfabian@polit.u-szeged.hu ) és Kovács László Imre ( kovlaszim@gmail.com ) egyetemi docenseket kérte fel. A rendezvény szervezési igazgatói Soós Edit ( soos@polit.u-szeged.hu ) és Molnár Judit ( mjudy@polit.u-szeged.hu ) egyetemi docensek.

 

A magyar demokrácia az utóbbi években eddig nem tapasztalt kihívásokkal néz szembe. A rendszerváltozás utáni első tizenöt évben sokszor felemlített stabilitás (a kormányok nálunk kitöltik a parlamenti ciklusokat, nem merül fel előrehozott választás, az éles politikai küzdelmek szereplői legalább a játékszabályokat illetően tudnak közös álláspontra jutni, az „utcai politizálás” is alapvetően demokratikus-jogállami keretek között zajlik stb.) mostanra megrendülni látszik. Nyílt politikai konfliktus az államfő-választásnál, kormányválságok, felbomló koalíciók, miniszterelnök-cserék lemondással és konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, kisebbségi kormányzás, utcai zavargások, éles etnikai konfliktusok – a magyar demokrácia egymásra torlódó jelenségei. Mindeközben politikai pártok jönnek létre a „semmiből” és érnek el választási sikereket, mások felmorzsolódnak és eltűnni látszanak, a szilárdnak hitt bipoláris pártstruktúra politikai erőegyensúlya felbillenőben van, a „politikai kompasz” zavarodottan forog körbe, a pártküzdelmek új dimenziói nyílnak meg, hagyományos eszközök (mint a népszavazás) új szerepet kapnak, erős civil mozgalmak és szerveződések bontakoznak ki.
Közben viharos gyorsasággal válik a pénzügyi válság az egész világot megrázó gazdasági recesszióvá, melynek értelmezése és kezelése kapcsán szerte a világban gyökeresen eltérő gazdasági és politikai koncepciók rajzolódnak ki. Vannak, akik az állami szerepvállalás fokozásában, mások éppen annak visszaszorításában vélik megtalálni a megoldást, de felmerül az is, hogy e hagyományos dilemmán túllépve, új paradigmákban kell gondolkodni és cselekedni.
Itthon is egyre gyakrabban halljuk: az elmúlt húsz év átmeneti időszak volt, melynek tanulságai alapján itt az ideje egy új alapokon és elveken működő – akár más kormányformában/államformában megtestesülő – demokratikus rendszer kialakításának. Esély látszik arra is, hogy a következő választás megteremti az alkotmányozáshoz illetve a „kétharmados” törvények módosításához szükséges parlamenti felhatalmazást. Mások viszont úgy látják, hogy a közelmúlt számunkra szokatlan fejleményei más országokban a demokrácia „normál üzemmódjához” tartozó jelenségek, amelyek kezelhetőek a magyar politikai berendezkedés jelenlegi keretei között is.
Mindezek a dilemmák szakmánk számára is komoly kihívásokat jelentenek. A szervezők célja, hogy a következő vándorgyűlés – a 2010-es választások után, amikor néhány mai feltételezés már igazolódni fog vagy cáfolatot nyer – alkalmat adjon a jelzett kérdésekben kialakult, a nyilvánosság különböző, de gyakran egymással nem érintkező fórumain jó ideje jelen lévő tudományos álláspontok megtermékenyítő vitájára.