XIV. Politológus Vándorgyűlés

 Eger-Noszvaj, 2008. június 27-28.

 

"A demokrácia dilemmái"

 (a rendezvény weboldala: http://polvgy2008.ektf.hu/)

 

A Magyar Politikatudományi Társaság kiemelkedő eseménye az évről évre megrendezett Politológus Vándorgyűlés. Ezeknek a tudományos konferenciáknak nem titkolt szándéka, hogy a politológus szakma/hivatás művelői és kedvelői számára terepet biztosítsanak munkájuk, eredményeik bemutatására.

A Politológus Vándorgyűlések mindig egy adott téma feldolgozására vállalkoznak.

Lassan húsz évvel vagyunk a rendszerváltozás után, vagy ahogy néha fogalmazzuk; húsz éve élünk demokráciában. Ezt akár történelmi időnek is mondhatjuk, mindenestre ahhoz elegendő, hogy kellő állampolgári és tudományos tapasztalatunk legyen a demokratikus politikai rendszer hazai természetéről és működéséről.

A demokrácia számtalan fontos kérdéssel szembesítette a politológus szakmát, számtalan izgalmas problémát vetett fel számunkra. Kezdetben a demokratikus átmenet történelmi pillanatát, amikor is a politikai intézmények megalapozása, a politikai kultúra átalakulása, a demokratikus politikai gyakorlat kereteinek és technikáinak megismertetése volt napirenden. Később a hangsúly átkerült a kialakuló demokratikus politikai rutin nyomon követésére, kritikai elemzésére. Napjainkban pedig már bizonyos távlatból tudjuk szemlélni egykori tudásunkat és tudatlanságunkat, utópiáinkat, illúzióinkat és megalapozott elvárásainkat, a tudományban is. Sokan érezték, érzik eközben úgy, hogy a demokácia távol van az optimális berendezkedéstől. Minden bizonyára igazuk van, ezzel együtt is demokráciában élünk, amely meghatározza életünket és kutatói érdeklődlsünket, s ez teszi igazán eleven kérdéssé a demokrácia dilemmáit a politikatudomány művelői számára.

Meghírdetett témáink erre a gazdagságra, a demokrácia által felvetett elméleti és gyakorlati kérdések változatosságára és egzisztenciális jelentőségére rímelnek. Azt reméljük, a Vándorgyűles különféle szekciói és paneljei megfelelő teret nyújtanak arra, hogy felvonulhasson a hazai demokráciakutatás minden fontosabb témája, iskolája. Bízunk abban, hogy a konferencián szóba kerülnek a legfontosabb kérdések a politikaelmélettől és eszmetörténettől kezdve, a jogi, szervezeti ügyeken át, a demokratikus politika szub- és szupranacionális szintjéig, s az állampolgárság és demokrácia kapcsolatának dilemmájáig egyaránt.

A konferencia plenáris üléseket és szekciókat tartalmaz. Az ezeken elhangzó előadások absztraktjait a weblapon olvashatják. Ugyanez a felület biztosít majd az előadók számára internetes publikálási lehetőséget is.

A konferenciához hozzátartoznak a kiegészítő programok, a csodálatos noszvaji környezet és a finom egri borok, amelyek az előadásokon túl ismét emlékezetessé teszik majd az együtt töltött napokat!

Dr. Körösényi András

MPTT Elnöke

 

Dr. Szabó Márton

konferencia szakmai igazgatója

 

Ráczné dr. Horváth Ágnes

konferencia szervezési igazgatója